לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

היסטוריה של אירופה המודרנית - 54821
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 21-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: תכנית בלימודי אירופה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר שמואל ברנאי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Samuel.Barnai@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: עפ"י תיאום בדוא"ל

מורי הקורס:
ד"ר שמואל ברנאי

תאור כללי של הקורס:
בקורס זה נערוך מסע בזמן לתחילת המאה ה-15 ונלך בעקבות התמורות ההיסטוריות והחברתיות ושאירופה עברה בחמש מאות השנים שלאחר מכן. נתווה את הסיבות וננסה להבין את ההשלכות של התגליות הגאוגרפיות, מהפכות (מדעיות, תעשייתיות, טכנולוגיות, פוליטיות וחברתיות), עידן הקולוניזציה הראשון והשני, שתי מלחמות העולם, הקמת איחוד אירופה. נבחן כיצד אנו מושפעים גם היום מההתפתחויות ההיסטוריות והמגמות האינטלקטואליות והפילוסופיות שעיצבו את עולמנו.

מטרות הקורס:
לבחון את האירועים המרכזיים של התקופה הנלמדת. לנתח את התפיסות האידאולוגיות, הדתיות, המדעיות והגיאופוליטיות אשר שלטו באירופה לאורך התקופה. להבין השלכות השינויים אשר חלו ב 500 שנה האחרונות על אירופה של ימינו.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדעת את השלבים המרכזיים בהתפתחותה של אירופה. להכיר את הדמויות המרכזיים אשר עיצבו את אירופה. לבחון את האירועים המרכזיים של התקופה הנלמדת. לנתח את התפיסות האידאולוגיות, הדתיות, המדעיות והגיאופוליטיות אשר שלטו באירופה לאורך התקופה. להבין השלכות השינויים אשר חלו ב 500 שנה האחרונות על אירופה של ימינו.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מהרנסנס ועד למאה ה-18
2. מסעות תגלית ועידן קולוניאלי ראשון
3. מהפכה מדעית
4. מהפכות המאה ה-18
5. מהפכה צרפתית
6. לאומיות מודרנית
7. עידן קולוניאלי שני
8. אנושות בתנועה
9. מח"ע 1
10. אירופה בין שתי מלחמות עולם
11. מח"ע 2 – מהקואליציה הראשונה לקואליציה השנייה
12. עידן גלובלי ומלחמה קרה
13. 1989 – תחילתה של אירופה החדשה

חומר חובה לקריאה:
ג'יניאו ר', הקולוניאליזם האירופאי, ע' 90-9
גלנר א', לאומים ולאומיות, ע' 90-15
הובסבאום א', לאומיות ולאומים, ע' 124-41, 154-125
רייס יו' פ' וגרפטון א', אירופה בראשית העת החדשה: 1559-1460, ע' 97-69
תומסון ד', אירופה מאז נפוליאון, ע' 546-521, 615-547, 775-727
Bartlett Robert, The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 950-1350, pp. 293-314.
Milton Friedman, The World is Flat, pp. 3-47;
Francis Fukuyama, "The End of History?" The National Interest (Summer 1989)
Furet Francois, Revolutionary France 1770-1880, pp. 3-40;
Hobbes Thomas, Leviathan, pp. 103-137;
Samuel Hutington, "The Clash of Civilizations" Foreign Affairs (Summer 1993) 22-49;
Locke John, Two treatises of government, pp. 252-294;
Manning P., Migration in World History, pp. 1-15, 109-190
J. Merriman, A History of Modern Europe: From renaissance to the Present, pp. 863-1103;
Simpson W. & M. Jones, Europe 1783-1914, pp. 1-191, 209-243, 262-285, 401-441;
Smith A., "The 'Golden Age' and National Renewal" in: Hosking G. & Schopflin G. (eds.), Myth and Nationhood, pp. 36-59;
Rousseau J-J., Du Contract Social
The Yalta Conference, Feb. 1945;
Winston S. Churchill: "Iron Curtain Speech", March 5, 1946;
Joseph Stalin: Reply to Churchill, 1946;
The Truman Doctrine, 1947;
The Brezhnev Doctrine, 1968

חומר לקריאה נוספת:
Kuhn Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions(מומלץ)
Adam Smith, The Wealth of Nations (מומלץ)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 70 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 10 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה