לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סיור לימודי: הרס, בניה, שחזור: עיצוב המרחב והדימוי של ברלין - 54618
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 24-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר קובי בן-מאיר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: kobibobm@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר קובי בן-מאיר

תאור כללי של הקורס:
סיור לימודי בן כ-8 ימים בברלין, במהלכו נבחן במקום את האופן שבו ברלין מדמיינת את עצמה כיום. הסיור עוקב אחרי קורס שנלמד בקמפוס בהר הצופים (54617), ויעמיק ביתר שאת במורשת ההיסטורית של העיר מן המאות ה-20-18. נלך ברבעים שונים של העיר, כדי לבדוק דרך בגוף את ההיגיון הפנימי של המרחב העירוני של ברלין. הסיור יחקור כמה מן המונומנטים של העיר כמקרי מבחן לדימוי של "ברלין החדשה", ובמהלכו נבקר בכמה מאוספי האמנות והארכיאולוגיה הטובים ביותר, ונפגש כמה שחקנים משפיעים מהעירייה ומתחום התרבות.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

• להבין את ההקשר ההיסטורי של הדימוי החזותי והמושגי של ברלין כיום;
• לנתח את ההיבטים הפוליטיים של האדריכלות בברלין, כדרכים ליצירת דימוי ולעיצוב זיכרון;
• לזהות מאפיינים מרכזיים בעיצוב המרחב העירוני העכשווי של ברלין;
• להשתמש בתרבות חזותית כמקור ידע במחקר שלהם.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הסיור יכלול (טנטטיבית):
• הומבולדט פורום ואי המוזיאון: אבולוציה של אתר
• שדרת אונטר דן לינדן והמונמנטים לאורכה
• הקשר מרקט, אלכסנדרפלאץ ושדרת קרל מרקס
• פוטסדמר פלאץ וקולטורפורום
• מאנדרטאות טירגרטן לכנסיית הזיכרון של הקייזר וילהלם
• פארק טרפטוור ואנדרטאות סוציאליסטיות נוספות
• אמנות עכשווית: המבורגר באנהוף וגרופיוס באו
• סיור בפרנצלאוור ברג: ממגורי פועלים בשנות ה-20 ועד ג'נטריפיקציה של המזרח
• פוטסדם ופרק סנסוסי

חומר חובה לקריאה:
Selected chapters from (TBC):
• Colomb, Claire, 2011. Staging the New Berlin: Place Marketing and the Politics of Urban Reinvention Post-1989. London – New York: Routledge.
• Huyssen, Andreas, 2003. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press.
• Ladd, Brian, 1997. The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban Landscape. Chicago: University of Chicago Press.
• MacGregor, Neil, 2014. Germany: Memories of a Nation. London: Allen Lane.
• Staiger, Uta, Henriette Steiner and Andrew Webber, 2009. Memory Culture and the Contemporary City. London: Palgrave Macmillan.
• Taberner, Stuart and Frank Finlay (eds.), 2002. Recasting German Identity: Culture, Politics, and Literature in the Berlin Republic. Camden House.
• ‎Till, Karen E., 2005. The New Berlin: Memory, Politics, Place. Minneapolis: University of Minnesota Press.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה60 %
השתתפות 40 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
דרישה מוקדמת להשתתפות בסיור: השתתפות בקורס 54617
הסיור כולל הליכה מרובה בעיר.
הסיור מסובסד ברובו על ידי המרכז ללימודים גרמניים.
להרשמה יש ליצור קשר עם המרכז ללימודים גרמניים, elishevam@savion.huji.ac.il

 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה