לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הרס, בנייה, שחזור: עיצוב המרחב והדימוי של ברלין - 54617
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 24-08-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי גרמניה בת ימינו: פוליטיקה, חברה ותרבות

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר קובי בן-מאיר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: kobibobm@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר קובי בן-מאיר

תאור כללי של הקורס:
ב-1990, חלקים נרחבים מברלין היו ריקים ממבנים, או שבמהרה רוקנו לשם בנייה מחדש. 30 שנים מאוחר יותר, והמרחב העירוני של ברלין השתנה לבלי היכר. הקורס יבהיר כי ההחלטה איזה מבנה יש להרוס, לבנות או לשחזר היא החלטה פוליטית, שמעצבת באופן פעיל את הדימוי של העיר ואת הזיכרון שלה.
מאז המאה ה-18, ברלין משכללת בהתמדה את יכולותיה בבניית דימוי עצמי וחזותי לעיר. העמקה בפרויקטים עירוניים חדשים ובשחזורים מודרניים של מבנים מן עבר, מאפשרת להבין איזה דימוי רוצה ברלין החדשה להקרין, וכיצד היא מדמיינת את עצמה.
הקורס יבחן את העיצוב מחדש של ברלין כדרך לבניית זהויות עירוניות. הקורס יתעמק בתרבות חזותית עכשווית מגישה בין-דיסציפלינרית, ויעודד סטודנטים שבאים מדיסציפלינות שונות להשתמש ביצירות אמנות, חפצים, בניינים ומרחבים כמקורות ידע עבור המחקר שלהם.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

• להבין את ההקשר ההיסטורי של הדימוי החזותי והמושגי של ברלין כיום;
• לנתח את ההיבטים הפוליטיים של האדריכלות בברלין, כדרכים ליצירת דימוי ולעיצוב זיכרון;
• לזהות מאפיינים מרכזיים בעיצוב המרחב העירוני העכשווי של ברלין;
• להשתמש בתרבות חזותית כמקור ידע במחקר שלהם.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
• הפרגמנטריות של המרחב העירוני של ברלין: ההווה לאור החלוקה של העיר.
• היצירה של הדימוי של ברלין במרוצת המאות ה-18 וה-19.
• "בנייה מחדש ביקורתית": השחזור של המרכז ההיסטורי של ברלין, ושינויים במטען הסימבולי שלו.
• מהטירה של ברלין, לארמון הרפובליקה המזרח גרמנית ועד לפורום הומבולדט.
• בנייה מונומנטלית בברלין: שאפתנות עכשווית ורוחות הרפאים מן העבר.
• חורים, חללים ריקים ומצבות זיכרון.
• "רצועת המוות": פוטסדמר פלאץ וסביבותיו.
• "ענייה אבל סקסית": ברלין החדשה כעיר של תרבות.

חומר חובה לקריאה:
Selected chapters from (TBC):
• Colomb, Claire, 2011. Staging the New Berlin: Place Marketing and the Politics of Urban Reinvention Post-1989. London – New York: Routledge.
• Huyssen, Andreas, 2003. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stanford: Stanford University Press.
• Ladd, Brian, 1997. The Ghosts of Berlin: Confronting German History in the Urban Landscape. Chicago: University of Chicago Press.
• MacGregor, Neil, 2014. Germany: Memories of a Nation. London: Allen Lane.
• Staiger, Uta, Henriette Steiner and Andrew Webber, 2009. Memory Culture and the Contemporary City. London: Palgrave Macmillan.
• Taberner, Stuart and Frank Finlay (eds.), 2002. Recasting German Identity: Culture, Politics, and Literature in the Berlin Republic. Camden House.
• ‎Till, Karen E., 2005. The New Berlin: Memory, Politics, Place. Minneapolis: University of Minnesota Press.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה