לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

זכויות אדם, פמיניזם ושינוי חברתי - 54259
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: לימודי מגדר

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר טל ניצן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tal.nitsan1@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש (אי מייל)

מורי הקורס:
ד"ר טל ניצן

תאור כללי של הקורס:
קורס זה עוסק במנגנונים לשינוי חברתי בעידן הניאוליברלי והדרך בה הם פועלים במציאות עולמית ומקומית. נקודות המוצא יהיו הפרדיגמה של זכויות אדם והתנועה הפמיניסטית ודרך החיבור ביניהן נבחן שורה של מנגנונים, תפיסות ופרקטיקות לקידום שינוי חברתי. ננתח קשרים בין עשייתם של ארגוני שטח מקומיים, ארגונים מדינתיים וארגונים בינלאומיים, בין עשייה השוללת ומפרה את הסדר הקיים, לעשייה הפועלת לשינוי מתוך או תוך שיתוף פעולה עם הסדר הקיים. במקביל לרמות ההתאגדות השונות, נבחן מגוון פרקטיקות עשייה (קידום זכויות פוליטיות וחקיקה, עמותתיות, חינוך, מחאת שטח והיאסטוריה), את הדרכים בהן הן נסמכות ונבדלות אחת מהשניה ואת הקשרים בין פרקטיקות למטרות המחאה. השאלה המרכזית שנשאל לאורך הקורס תהייה: האם וכיצד מנגנונים לקידום צדק ושינוי חברתי משמשים דווקא לשימור המציאות החברתית? בנוסף, נשאל כיצד קריאה ביקורתית של מנגנונים אלו יכולה לקדם עשייה לשינוי חברתי (באופן כללי וספציפי)?

מטרות הקורס:
מטרת הקורס לקדם הבנה מעמיקה ומורכבת של תהליכי שינוי חברתי

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכלים שירכשו בקורס יאפשרו לסטודנטיות וסטודנטים לנתח ולבחון באופן ביקורתי עשייה לשינוי חברתי (תנועות חברתיות שונות, פרקטיקות עשייה מגוונות) בהקשרים גלובליים ולוקליים.

דרישות נוכחות (%):
חובת נוכחות בכל השיעורים.

שיטת ההוראה בקורס: שילוב של לימוד טקסטים אקדמיים תיאורטיים עם עקרונות של פדגוגיה פמיניסטית הרואה את הלומדות והלומדים כסוכנות וסוכני ידע ושינוי ומקדמת למידה משתתפת ומשתפת.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
זכויות אדם
פמיניזם
זכויות אדם של נשים
חקיקה
עמותתיות
מרחבי מחאה
חינוך ולמידה
הי(א)סטוריה

חומר חובה לקריאה:
זמין באתר הקורס

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 20 %
הגשת תרגילים 60 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
בשל מגפת הקורונה השיעורים יתקיימו דרך תוכנת זום.

סטודנטיות וסטודנטים שמעוניינותים להגיש עבודת סמינר מתבקשותים לתאם זאת מראש עם המרצה.

הנחיות מפורטות על תהליך כתיבת העבודה הסמינריונית (שתנוקד בנפרד) באתר הקורס

 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה