לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

טקסים ומאגיה - 53606
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 07-09-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' נורית שטדלר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: nurit.stadler@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ג' 10:00-11:00

מורי הקורס:
פרופ נורית שטדלר

תאור כללי של הקורס:
קורס מרוכז אשר יתקיים בחופשת הסמסטר. הקורס יתקיים בשישה מוזיאונים בירושלים: מוזיאון יהדות איטליה, מוזיאון לאמנות האסלם, מוזיאון חצר הישוב הישן, מוזיאון היכל שלמה, מוזיאון טרה סנטה ומוזיאון על התפר לאמנות עכשווית. כל אחד מהמוזיאונים יארח אותנו ליום אחד. בכל יום לימודים נתמקד בנושא תיאורטי אחד ונלמד אותו יחד בהרצאה, בסרט ובדיון. כמו כן, נקיים סיור במוזיאון על ידי מומחי המקום.

מטרות הקורס:
להרחיב את הידע של הסטודנטים בנוגע לתאוריות אנתרופולוגיות על טקסים ולאפשר להם ליישם ידע זה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. התלמידים ילמדו מהו טקס מפרספקטיבה אנתרופולוגית וסוציולוגית
2. התלמידים ילמדו על תיאוריות שונות בנוגע לטקס
3. התלמידים ייחשפו לעיסוק בטקסים בתחומי מחקר שונים
4. התלמידים ילמדו לנתח פריט מוזיאלי העוסק בטקסיםדרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות
דיון
סיור במוזיאונים
צפייה בסרטים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
יום א, 24 בינואר 2021 – מוזיאון יהדות איטליה
יום ב, 25 בינואר 2021 – המוזיאון לאמנות האסלם
יום ג, 26 בינואר 2021 – מוזיאון חצר הישוב הישן
יום ד, 27 בינואר 2021 – מוזיאון היכל שלמה
יום ה, 28 בינואר 2021 – מוזיאון הטרה סנטה
יום א, 31 בינואר 2021 – מוזיאון על התפר לאמנות עכשווית
יום ב, 1 בפברואר 2021 – סיכום הקורס בהר הצופים

חומר חובה לקריאה:
חומר הקריאה יופיע באתר הקורס במודל:
Handelman, D. (2004). Introduction: Why ritual in its own right? How so?. Social Analysis, 48(2), 1-32.‏
Handelman, D. (2014). Inter-gration and intrar-gration in Cosmology. In: Abramson, A., & Holbraad, M. (Eds.) Framing Cosmologies: The Anthropology of Worlds. Manchester University Press.‏ Pp 95-115.
ביטון, מ. (2012). "הגן כטבע מקודש וככנסייה: שינויי עיצוב ותפקוד בגן של גת שמנים בין השנים 1948-1800", קתדרה 146, עמ' 66-27.
דגלס. מ. (1966) 2004. טוהר וסכנה: ניתוח של המושגים זיהום וטאבו. תל-אביב: רסלינג. עמ' 81-33, 145-135.

לוי- שטראוס, ק. (1980). "יעילותם של סמלים". בתוך שוקד, מ. מרקס, ע. ודשן, ש. (עורכים). פרקים באנתרופולוגיה חברתית. ירושלים ותל אביב: שוקן. עמ' 244-235.

גירץ, ק. (1990). "משחק עמוק: הערות על קרב התרנגולים הבאלינזי". בתוך: פרשנות של תרבויות. ירושלים: כתר. עמ' 305-273.

טרנר. ו. 2004 [1969]. "פרק 1: מישורי סיווג בטקס של חיים ומוות". בתוך: ו. טרנר. התהליך הטקסי: מבנה ואנטי-מבנה. תל-אביב: רסלינג. עמ' 50-19.

טרנר, ו. 2004 [1969]. "פרק 5: נמיכות רוח והיררכיה: הלימינליות של העלאת סטטוס ושל היפוך סטטוס". בתוך: ו. טרנר. התהליך הטקסי: מבנה ואנטי-מבנה. תל-אביב: רסלינג. עמ' 87-102, 111-115

חומר לקריאה נוספת:
יפורסם בהמשך

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה