לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יזמות חדשנות ורשתות - 53560
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 01-09-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ עמליה אוליבר-לומרמן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: amalya.oliver@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
פרופ עמליה אוליבר-לומרמן

תאור כללי של הקורס:
מטרת הסמינר היא לבדוק את הגורמים הקשורים לחדשנות בתעשייה עתירת הידע בישראל

מטרות הקורס:
יזמות, חדשנות ורשתות חברתיות-ארגוניות הם עולמות תוכן ארגוניים בעלי משמעות כאשר אנו חוקרים אותם כיחידות נפרדות. אולם האתגר הסוציולוגי- תיאורטי-מחקרי הוא להבין את מערכות הקשרים בין התופעות הארגוניות האלו כאשר הן באות לידי ביטוי ברמת הפרט וברמת הארגון. קורס זה יסקור את עיקרי הספרות המרכזית בשולשת התחומים הרחבים האלו ויאתגר את המשתתפים בנסיון לבחון את נקודות ההשקה בינהם והדרך דרכה הבנת השתנות במרכיב אחד מהמערך המורכב קשורה להבנה של ההשתנות במרכיב/ים אחרים של המערכת המושגית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הסמינר התלמידים יהיו מסוגלים לבחון דוגמאות של ארגונים בתעשייה עתירת הידע בישראל ולנתח את החדשנות דרך מבני הרשתות ושיתופי הפעולה והעבודה היזמית שבהם.

דרישות נוכחות (%):
10

שיטת ההוראה בקורס: הסמינר מתבסס על שעות הרצאה פרונטליות ופגישות אישיות עם תלמידים על נושא המחקר שלהם

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רשתות חברתיות, יזמות וחדשנות

חומר חובה לקריאה:
כללי:
מדינת הסטארט-אפ
מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל
מאת: דן סינור ושאול זינגר
רשתות
Kadushin, Charles. Understanding social networks: Theories, concepts, and findings. Oxford University Press, 2012.‏
Borgatti, Stephen P., Martin G. Everett, and Jeffrey C. Johnson. Analyzing Social Networks. SAGE Publications Limited, 2013.‏
Scott, John, and Peter J. Carrington, eds. The SAGE handbook of social network analysis. SAGE publications, 2011.‏
Borgatti, Stephen P., and Pacey C. Foster. "The network paradigm in organizational research: A review and typology." Journal of management 29.6 (2003): 991-1013.‏
Borgatti, Stephen P., and Rob Cross. "A relational view of information seeking and learning in social networks." Management science 49.4 (2003): 432-445.‏
Borgatti, Stephen P., et al. "Network analysis in the social sciences." science323.5916 (2009): 892-895.‏
Borgatti, Stephen P., and Daniel S. Halgin. "On network theory." Organization Science 22.5 (2011): 1168-1181.‏
Liebeskind, Julia Porter, et al. "Social networks, learning, and flexibility: Sourcing scientific knowledge in new biotechnology firms." Organization science 7.4 (1996): 428-443.‏
Oliver, Amalya L., and Julia Porter Liebeskind. "Three levels of networking for sourcing intellectual capital in biotechnology: implications for studying interorganizational networks." International Studies of Management & Organization 27.4 (1997): 76-103.‏
Oliver, Amalya L. "Strategic alliances and the learning life-cycle of biotechnology firms." Organization Studies 22.3 (2001): 467-489.‏
Oliver, Amalya Lumerman. Networks for learning and knowledge creation in biotechnology. Cambridge University Press, 2009.‏


חדשנות
Dodgson, Mark, David M. Gann, and Ammon Salter. The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice: Strategy and Practice. Oxford University Press, 2008.‏
Dodgson, Mark. "Organizational learning: a review of some literatures."Organization studies 14.3 (1993): 375-394.‏
Dodgson, Mark, and David Gann. Innovation: a very short introduction. Oxford University Press, 2010.‏
Subramaniam, Mohan, and Mark A. Youndt. "The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities." Academy of Management Journal 48.3 (2005): 450-463.‏
Burns, Tom, and George Macpherson Stalker. "The management of innovation." University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship(1961).‏
Chesbrough, Henry William. Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press, 2003.‏
Chesbrough, Henry. "Managing open innovation." Research-Technology Management 47.1 (2004): 23-26.‏
Chesbrough, Henry. "Business model innovation: opportunities and barriers."Long range planning 43.2 (2010): 354-363.‏
Chesbrough, Henry. "Business model innovation: it's not just about technology anymore." Strategy & leadership 35.6 (2007): 12-17.‏
Nelson, Richard. "National innovation systems: a comparative analysis."University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship (1993).‏
Burns, Tom, and George Macpherson Stalker. "The management of innovation." University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship(1961).‏
Etzkowitz, Henry, and Loet Leydesdorff. "The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations." Research policy 29.2 (2000): 109-123.‏
Leydesdorff, Loet, and Henry Etzkowitz. "The triple helix as a model for innovation studies." Science and public policy 25.3 (1998): 195-203.‏
יזמות

Oliver, Amalya L. "Biotechnology entrepreneurial scientists and their collaborations." Research Policy 33.4 (2004): 583-597.‏
Davidsson, Per, and Johan Wiklund. "Levels of Analysis in Entrepreneurship Research: Current Research Practice and Suggestions for the Future*."Entrepreneurship. Springer Berlin Heidelberg, 2007. 245-265.‏
Shane, Scott, and Sankaran Venkataraman. "The promise of entrepreneurship as a field of research." Academy of management review 25.1 (2000): 217-226.‏
Hoang, Ha, and Bostjan Antoncic. "Network-based research in entrepreneurship: A critical review." Journal of business venturing 18.2 (2003): 165-187.‏
O’Donnell, Aodheen, et al. "The network construct in entrepreneurship research: a review and critique." Management Decision 39.9 (2001): 749-760.‏
Klyver, Kim, Kevin Hindle, and Denny Meyer. "Influence of social network structure on entrepreneurship participation—a study of 20 national cultures."International Entrepreneurship and Management Journal 4.3 (2008): 331-347.‏
Greve, Arent, and Janet W. Salaff. "Social networks and entrepreneurship."Entrepreneurship theory and practice 28.1 (2003): 1-22.‏
Burgelman, Robert A. "Corporate entrepreneurship and strategic management: Insights from a process study." Management science 29.12 (1983): 1349-1364.‏
Lee, Chon-Moon, ed. The Silicon Valley edge: A habitat for innovation and entrepreneurship. Stanford University Press, 2000.‏
Zhao, Fang. "Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation."International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 11.1 (2005): 25-41.‏
Brinckerhoff, Peter C. Social entrepreneurship: The art of mission-based innovation. Wiley, 2000.‏
Etzkowitz, Henry, et al. "The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm." Research policy29.2 (2000): 313-330.‏

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 10 %
פרויקט מחקר 70 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה