לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תרבות וריבוד - 53366
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 07-11-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ג'וש גצקו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: joshua.guetzkow@mail.huji.aci.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר ג'ושוע-אהר גצקו

תאור כללי של הקורס:
הקורס יחשוף את הסטודנטים למחקרי מפתח על הדרכים והצורות בהן תרבות (כגון, ערכים, מיצובים נרטיבות, גבולות סימבוליים והון תרבותי) מושפעת על ידי, ומשפיעה על, אי שיוויון חברתי, מעמדי, מגדרי, ואתני/גזעי. ההרצאות ודיוני הכיתה ייערכו באנגלית.

מטרות הקורס:
דרישות הקורס:
הסטודנטיום/ות נדרשים/ות להגיע לשיעורים (ולהודיע במייל לפני השיעור במקרה שלא יכולים להגיע). השתתפות בדיונים בשיעורים הינה חשובה ומומלצת ביותר בקורס זה. ייתכנו שינויים בקריאות המצויינות בסילבוס, נא עיקבו אחר ההודעות במודל.

דוחות קריאה – הסטודנטים/ות צריכים לכתוב 4 דוחות קריאה במהלך הקורס, המתייחסים לכל פרטי הקריאה לאותו שבוע. הדוחות צריכים להיות בהיקף של עמוד אחד, בערך 500 מילה, וניתן לכתוב אותם בעברית או באנגלית. הדוחות הם למעשה תרגילים בחשיבה ובכתיבה, הם אינם מיועדים להיות עבודות מלוטשות. כתיבת הדוחות תאפשר לכם לבחון את ההבנה שלכם בתוכני הקורס, לזהות קשרים בין קריאות בתוך השבוע או בשבועות שונים, ו/או להציע ביקורות. יש להעלות את הדוחות למודל עד השעה 17:00 בערב של יום ראשון בו השיעור מתקיים. דוחות מאוחרים לא יתקבלו.


כל סטודנט/ית יכתוב עבודה סופית כמטלת הקורס, אשר תעסוק באחד או יותר מהנושאים שיכוסו במהלך הסמסטר. סטודנטיות/ים יכתבו עבודה אשר תנתח אירוע חברתי עכשווי או היסטורי בעזרת כלים אנליטיים מתוך קריאות הקורס.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

רכישת יכולת לסכם ולהשוות את ההגדרות השונות של המונח "תרבות" ולנתח תאוריות שונות לגבי כיצד ההגדרות השונות של תרבות משפיעות ומושפעות מאי שיוויון חברתי. הסטודנטים/ות מצופים/ת גם להדגים את ההגדרות השונות של תרבות, ולהיות מסוגלים/ות להשתמש בהן בניסוח פרוייקט מחקר בנושא תרבות ואי שיוויון חברתי.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
CULTURAL CAPITAL
Bourdieu, Pierre. 1986. “The Forms of Capital.” Handbook of Theory of
Research for the Sociology of Education, Richard Nice, ed, pp 241-58.
29.10 BOURDIEU & DISTINCTION
Wacquant, Loic. 2006. “Pierre Bourdieu.” In Key Contemporary Thinkers,
edited by Rob Stone. (Especially starting on page 3 with ‘Central Issues’)
Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste.
Introduction Pages 1-7 (entire)

Chapter 1 "The Aristocracy of Culture"
Pages 11-22 (from the beginning of the chapter until "The Entitlement
Effect.")
Pages 34-41 (from "Aesthetic Distancing" until "An Anti-Kantian 'Aesthetic'")
Pages 56-63 (from “The Aesthetic Sense as the Sense of Distinction” until
“Cultural Pedigree”)BOURDIEU AND DISTINCTION (CONTINUED)
Bourdieu, Pierre. 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste.
Chapter 2 "The Social Space and Its Transformations"
Pages 109-112 (from "Social Class and Class of Trajectories" until "Capital
and the Market"
Pages 114-115 (Two pages starting from "A Three-Dimensional Space")
Pages 126-131 (Start on the page after "Reconversion Strategies" until two
pages after the big diagram on pages 128-129)

Chapter 3 "The Habitus and the Space of Life-Styles"
Pages 177-200 (From "Form and Substance" until "The Visible and the Invisible.")

12.11 CULTURAL CAPITAL REVISTED
Lamont, Michele and Annette Lareau. 1988. “Cultural Capital: Allusions, Gaps
and Glissandos in Recent Theoretical Developments.” Sociological Theory, 6(2):153-168.


MORE CULTURAL CAPITAL

Article in Ha’aretz by Eva Illouz on applying the concept of cultural capital in
Israeli Academia (link provided on moodle).

Bryson, Bethany. 2002. “‘Anything but Heavy Metal’: Symbolic Exclusion and
Musical Dislikes. American Sociological Review, 61(5):884-899.

Lareau, Annette. 2002. “Invisible Inequality: Social Class and Childrearing in
Black Families and White Families,” American Sociological Review, 67 (October): 747-776.

Recommended:
Lareau, Annette and Elliot Weininger. 2003. “Translating Bourdieu into the
American Context: The Question of Social Class and Family-School ` Relationships.” Poetics. 31:375-402.

Lareau, Annette and Elliot Weininger. 2003. “Cultural Capital in Educational
Research: A Critical Assessment,” Theory and Society, 32 (5/6): 567-606.
26.11 OTHER WAYS OF DEFINING “CULTURE”
Lamont, Michèle and Mario Small. 2008. “How Culture Matters: Enriching
Our Understanding of Poverty.” Pp. 76-93 in Lin and Harris (eds.) The Colors of Poverty: Why Racial and Ethnic Disparities Persist. New York: Russell Sage Foundation.


THE CULTURE OF POVERTY DEBATE
Wilson, William J. 2009. “The Moynihan Report and Research on the Black
Community.” Annals of the American Academy of Political and Social
Science, 621: 34-46.
Here is a Wikipedia entry on the Moynihan Report:
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Negro_Family:_The_Case_For_National_Action
Here is a Wikipedia entry on the Culture of Poverty:
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_poverty

Recommended:
Here is a link to the text of the Moynihan Report:
http://www.dol.gov/oasam/programs/history/webid-meynihan.htm

Lewis, Oscar. 1963. “The Culture of Poverty.” Society 35(2): 7-9.

Massey, Douglas and Robert Sampson. 2009. “Moynihan Redux: Legacies and
Lessons.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 621:6-27.

Wilson, William J. 2010. “Why Both Social Structure and Culture Matter in a
Holistic Analysis of Inner-City Poverty.” Annals of the American Academy of Political and Social Science, 629: 200-219.

CULTURE IN POLICYMAKING I
Schneider, Anne and Helen Ingram. 1993. "Social Construction of
Target Populations: Implications for Politics and Policy." American Political Science Review 87: 334-347.

Schneider, Anne and Helen Ingram. 1990. "Behavioral Assumptions of Policy
Tools." The Journal of Politics52:510-529.

17.12 CULTURE IN POLICYMAKING II
Guetzkow, Joshua. 2010. “Beyond Deservingness: Congressional Discourse on
Poverty, 1964-1999.” Annals of the American Academy of Political and Social Science, 629: 173-197.BIAS AND STEREOTYPES
Reskin, Barbara. 2000. “The Proximate Causes of Employment
Discrimination.” Contemporary Sociology 29(2):319-28.

Jost et al. “The Existence of Implicit Bias is Beyond Reasonable Doubt.”

** Before coming to class, students need to go on-line and complete an
Implicit Association Test at the website below. Choose either the Ashkenazim-
Sephardim test or the skin color test. Bring your results to class.
https://implicit.harvard.edu/implicit/israel/selectatest.jsp


SOCIAL IDENTITY
Tajfel and Turner. 1979. “Integrative Theory of Intergroup Conflict.”
7.1 POST-COLONIAL STUDIES ON CULTURE/IDENTITY
Shenhav Yehouda (2007) "Modernity and the hybridization of nationalism
and religion: Zionism and the Jews of the Middle East" Theory & Society. 36:1-30.

Shenhav Yehouda (2002) “The phenomenology of colonialism and the
politics of ‘difference’: European Zionist emissaries and Arab-Jews in colonial Abadan” Social Identities. 8 (4): 1-23

חומר חובה לקריאה:
ראו הסעיף על תוכן הקורס

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 90 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה