לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

יחסי הגומלין בין תהליכים דמוגרפים, כלכליים, חברתיים ותרבותיים - 53365
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 29-10-2015
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ליאת רז-יורוביץ

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: liat.raz@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר ליאת רז-יורוביץ

תאור כללי של הקורס:
קורס אינטרדיסציפלינרי זה סוקר את יחסי הגומלין בין מגמות דמוגרפיות, חברתיות, כלכליות ותרבותיות. יחסי גומלין אלה נידונים בהתייחס למוסד המשפחה ולמדיניות.

מטרות הקורס:
קורס זה יציג לסטודנטים מגמות דמוגרפיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות ברמת המאקרו, אשר השפיעו והושפעו בעצמן משינויים במוסד המשפחה. הקורס אף ידון באופן בו מגמות אלה עיצבו מדיניות הקשורה במשפחה, ובאופן בו מגמות אלה הושפעו מסוגים שונים של מדיניות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות קשר בין מגמות דמוגרפיות שונות לבין תהליכים כלכליים, חברתיים ותרבותיים.
לזהות את יחסי הגומלין בין תהליכים דמוגרפיים לבין מדיניות
לעשות שימוש בנתוני מאקרו, לפרש מידע כמותי המוצג בגרפים ובטבלאות

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה, דיון בכיתה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שער 1 – מוסד המשפחה
שינויים במוסד המשפחה והנישואין
עתיד מוסד הנישואין והמשפחה

שער 2 – תהליכים כלכליים, תרבותיים וחברתיים
שפל כלכלי
התנועה הפמיניסטית ושוויון מגדרי
התרחבות ההשכלה

שער 3 – תהליכים דמוגרפים
הירידה בפריון והעליה בתוחלת החיים
הגירה

שער 4 – מדיניות
יחסי גומלין בין מדיניות ותהליכים דמוגרפיים

חומר חובה לקריאה:
רשימת קריאה תימסר לסטודנטים בשיעור הראשון.

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה5 %
השתתפות 5 %
הגשת עבודה 70 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 20 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הציון הסופי בקורס ייקבע באופן הבא:

השתתפות פעילה בקורס – 5%
 הגעה לשיעורים
 השתתפות פעילה בדיון בכיתה, בהתבסס על קריאת מאמרי החובה
הצגת מאמר חובה אחד במהלך הסמסטר – 5%
פרויקט אמצע סמסטר – 20%
פרויקט סוף סמסטר – 70%

פרטים על פרויקט הביניים ועבודת הסיום יינתנו במסגרת השיעור.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה