לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

רגרסיה ומודלים סטטיסטיים - 52571
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 25-02-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אסף וינשטיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: asaf.weinstein@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי א' 17:00-18:00

מורי הקורס:
ד"ר אסף ויינשטיין,
מר בר וינשטיין

תאור כללי של הקורס:
1. רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה

2. ניתוח שונות חד-כיווני ודו-כיווני

3. רגרסיה לוגיסטית

4. רגרסיה פאוסונית

מטרות הקורס:
בניית יסודות להיקש סטטיסטי במודלים ליניאריים בסיסיים

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להבין את התיאוריה של השיטות שנלמדו
2. ליישם את השיטות שנלמדו
3. להבין ניתוחים שנעשו באמצעות השיטות שנלמדו

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: ייעשה שימוש במצגות במקביל להדגמה על הלוח. יוצגו מספר רב של פלטי מחשב (קבצי נתונים, תוצאות אנליזה סטטיסטית, וכד.) שיהיו זמינים גם באתר הקורס.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הקדמה ורגרסיה ליניארית פשוטה עבור משתנה מסביר יחיד.
2. רגרסיה ליניארית מרובה. אומד הריבועים הפחותים, תכונותיו המתמטיות ואינטרפרטציה גיאומטרית. הטלות.
3. רקע בהסתברות. תוחלת ומטריצת שונות של וקטור מקרי, התפלגות רב-נורמלית, משפטי גבול מרכזי רב-משתניים (multivariate).
4. היקש סטטיסטי ברגרסיה ליניארית מרובה. תוחלת ומטריצת השונות של האומד, אמידת השונות של שגיאות, משפט גאוס-מרקוב, היקש עבור מקדם בודד ועבור צירוף ליניארי של מקדמים תחת נורמליות.
5. היבטים מעשיים ודיאגנוסטיקה. ניתוח שאריות, מולטיקוליניאריות, מדדי השפעה.
6. בניית מודל במסגרת רגרסיה ליניארית מרובה. ניתוח ראשוני, משתני דמי, אינטראקציות, טרנספורמציות, בחירת משתנים, מדדי טיב התאמה.
7. מבחני F להשוואה בין מודלים.
8. ניתוח שונות חד-כווני ודו-כווני.
9. מודלים ליניאריים מוכללים. רגרסיה עם משתנה תוצאה רציף ופונקציית קישור לא ליניארית, רגרסיה לוגיסטית עבור משתנה תוצאה בינארי, רגרסיה פואסונית עבור נתוני מנייה.
10. מודלים עם אפקטים מקריים.
11. נושאים נבחרים (ככל שהזמן יאפשר): בחירת משתנים כבעיית בדיקת השערות מרובות, היקש לאחר בחירת משתנים.

חומר חובה לקריאה:
חומר קריאה חובה יועל במשך הסמסטר באתר הקורס

חומר לקריאה נוספת:
חומר קריאה מומלץ יועל במשך הסמסטר באתר הקורס

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 65 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 15 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
**ציון עובר במבחן הסופי הוא תנאי הכרחי לציון עובר בקורס**

מטלות:
1. מבחן סופי (במתכונת הסטנדרטית). במידה ובמועד הבחינה הלמידה תתקיים רק מרחוק, תתקיים בחינת בית במקום בחינה בכיתה.
2. תרגילים. מדי שבוע יינתן תרגיל להגשה. מותר (ואף מומלץ) להגיש בזוגות. התרגילים יקבלו ציון קביל / לא קביל, והציון המשוקלל בתרגילים יהיה אחוז התרגילים הקבילים מתוך כלל התרגילים שניתנו. תרגיל קביל הינו תרגיל אשר הוגש בזמן, כתוב צורה מסודרת, ומשקף מאמץ רציני לפתור את השאלות. תיעשה גם בדיקה מעמיקה יותר באופן מדגמי. פתרונות לתרגילים יופיעו באתר הקורס. פתרונות לשאלות נבחרות מהתרגילים יוצגו בתרגול. יודגש שהתרגילים הם חלק אינטגרלי ואולי החשוב ביותר של הקורס, והתמודדות איתם חיונית להטמעת החומר הנלמד.
3. בחנים. במהלך הסמסטר יתקיימו שני בחני בית בסגנון דומה לתרגיל. הבחנים ייבדקו בצורה מקיפה עם ציון. גם כאן מותר להגיש בזוגות.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה