לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

רגרסיה ומודלים סטטיסטיים - 52571
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-03-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' דוד צוקר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: david.zucker@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי ג' 17:00-18:00

מורי הקורס:
פרופ דוד צוקר
גב יולי סלווטסקי
מר בר וינשטיין

תאור כללי של הקורס:
1. רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה

2. ניתוח שונות חד-כיווני ודו-כיווני

3. רגרסיה לוגיסטית

4. רגרסיה פאוסונית

5.ניתוח נתונים קטגוריאליים

מטרות הקורס:
להעניק הבנה עמוקה של כמה מודלים מרכזיים בעבודה סטטיסטית יישומית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להבין את התיאוריה של השיטות שנלמדו
2. ליישם את השיטות שנלמדו
3. להבין ניתוחים שנעשו באמצעות השיטות שנלמדו

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: המרצה ירצה וידגים על הלוח. יוצגו מספר רב של פלטי מחשב (מסדי נתונים, תוצאות אנליזה סטטיסטית, וכד.) אשר יוצגו באתר הקורס ויוקרנו במשך השיעור.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה: ניסוח המודל, אמידה, הסרה עבור מקדם בודד, הסקה עבור צירוף לינארי של מקדמים, מבחן F לבדיקת השערות לינארית כלליות, מולטיקולינאריות, מדדי השפעה, בדיקת מודל, בניית מודל

2. ניתוח שונות חד-כיווני ודו-כיווני

3. רגרסיה לוגיסטית

4. רגרסיה פאוסונית

5.ניתוח נתונים קטגוריאליים

חומר חובה לקריאה:
חומר קריאה חובה יועל במשך הסמסטר באתר הקורס

חומר לקריאה נוספת:
חומר קריאה מומלץ יועל במשך הסמסטר באתר הקורס

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 65 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 15 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
מטלות

1. מבחן סופי (במתכונת הסטנדרטית).במידה ועד הבחינה הלמידה תמשיך להתקיים רק מרחוק, תתקיים בחינת בית במקום בחינה בכיתה.

2. תרגילים: יינתן תרגיל מדי שבוע להגשה. מותר (ואפילו מומלץ) להגיש בזוגות. התרגילים ייבדקו בצורה של קביל / לא קביל ללא ציון. תרגיל קביל הינו תרגיל אשר הוגש בזמן, כתוב צורה מסודרת, ומשקף מאמץ רציני לפתור את השאלות. תעשה גם בדיקה מעמיקה יותר באופן מדגמי. פתרונות לתרגילים יועלו באתר הקורס. פתרונות של שאלות נבחרות מהתרגילים יוצגו בשעת התירגול. אני מדגיש כי התרגילים הינם חלק אינטגראלי של הקורס והתמודדות אתם חיונית ללימוד הולם של החומר. ייתכן וחלק מהשאלות של התרגילים יופיעו במבחן הסופי (עם שינוים מסוימים). הציון בתרגילים יהיה אחוז התרגילים הקבילים שהוגשו מתוך סה"כ התרגילים שחולקו.
3. בחנים: במשך בסמסטר יתקיימו שני בחני בית בסגנון דומה לתרגיל. הבחנים ייבדקו בצורה מקיפה עם ציון. גם כאן מותר (ואפילו מומלץ) להגיש בזוגות.

על מנת לקבל ציון עובר בקורס צריך להשיג ציון עובר במבחן הסופי.

הערה:
במהלך בקורס נשתמש בתוכנה הסטטיסטית R. ניתן להוריד את התוכנה חינם מהאתר הבא:
http://cloud.r-project.org
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה