לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

ניתוח נתונים עם R - 52414
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-03-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): אור צוק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: or.zuk@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: רביעי 16-17

מורי הקורס:
ד"ר אור צוק

תאור כללי של הקורס:
הקורס מלמד עקרונות בניתוח נתונים והסקה סטטיסטית בעזרת מחשב, תוך לימוד השימוש בתוכנה הסטטיסטית R. הסטודנטים ילמדו עקרונות בניתוח נתונים בעזרת מחשב, ויזואליזציה, סימולציה של מודלים הסתברותיים, והסקה מונחית מחשב.

מטרות הקורס:
מטרות הקורס:
1. להכיר לסטודנטים עקרונות של ניתוח של נתונים ושימושים סטטיסטיים במחשב.
2.לפתח עצמאות של התלמידים בניתוח נתונים ומחקר באמצעות מחשב ובפרט בתוכנת R.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להכין לסכם ולהציג קבצי נתונים בסביבת R כדי לענות על שאלות מחקר
לנתח מודלים הסתברותיים בעזרת סימולציות
להריץ ניסויים ממוחשבים כדי להעריך שיטות הסקה סטטיסטיות

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הקורס מורכב מהרצאות בכיתה, תרגול אישי, מעבדות להגשה, ועבודת סיום. במרבית ההרצאות נעבוד עם דוגמאות של נתונים ובעיות אמיתיות, תוך שימוש בסביבת העבודה של R. 
לאחר כל הרצאה ינתן תרגיל שבועי. מצופה מהסטודנטים לוודא שיודעים לפתור את התרגילים. התרגילים יבדקו באופן מדגמי ויהוו ציון מגן עבור הקורס.   
הציון יתבסס על 4 מעבדות במהלך הסמסטר, ומבחן בית במהלך השבוע הראשון של תקופת הבחינות. כל מעבדה כוללת ניתוח של בעיות ספציפיות. המעבדות יוכנו ויוגשו באמצעות קבצי R Markdown כפי שיוסבר בכיתה. המעבדות יוגשו בזוגות.
בסוף הקורס יהיה מבחן בית שיוגש על ידי כל סטודנט בנפרד.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
א. מבוא למחקר אינטראקטיבי וניתן לשחזור בסביבת markdown ו-github
ב. מניפולציה של נתונים
ג. שילוב טבלאות נתונים
ד. סיכום והצגה של משתנה בודד.
ה. סביבת GGplot, עקרונות בהצגת נתונים, ואינטראקטיביות
ו. קו הרגרסיה וטרנספורמציות
ז. קבצים ומחרוזות
ח. דגימה בR
ט. מונטה-קרלו (מודלים הסתברותיים מורכבים )
י. הסקה בעזרת מחשב (אמידה, רווחי סמך)

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אפשר להשתמש כרפרנס:
http://www.john-ros.com/Rcourse/

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 35 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 50 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 15 %
(מגן) מגן תרגילים שבועיים

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה