לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הסקה סטטיסטית ושימושיה - 52325
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 31-10-2020
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פבל צ'יגנסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Pavel.Chigansky@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ פבל צ'יגנסקי,
גב רחל בוצ'וק

תאור כללי של הקורס:
מבוא לתאוריה סטטיסטית

מטרות הקורס:
הבנה תיאורטית של הכלים הסטטיסטיים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להבין את היסודות הסטטיסטיים של הסטטיסטיקה.
2. להבין את היסודות המתמטיים של הדיון הסטטיסטי.
3. להבין את המושגים הקיימים

דרישות נוכחות (%):
0%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה ותרגיל

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מודלים סטטיסטטים

סטטיסטיקה הסקית כנגד תיאורית,
מודלים פרמטריים ולא פרמטריים,
פונקצית נראות,
ניתנות לזיהוי,
סטטיסטי מספיק,
משפחות מעריכיות של התפלגויות.

2. אמידה במודלים פרמטריים

שיטות אמידה (תזכורת),
מושגים מתורת ההחלטות ,
אמידה בייסיאנית,
אומדים חסרי הטיה (שיפור ראו-בלקוול, סטטיסטי שלם, משפט למן-שפה, אינפורמצית פישר וחסם קרמר ראו),
אמידה במדגמים גדולים וקבוצות סמך.

3. בדיקת השערות במודלים פרמטריים

מושגים מתורת ההחלטות,
משפט נוימן-פירסון ומבחן יחס נראות
דוגמאות של מבחני עוצמה מירבית
מבחן יחס נראות מוכלל
מבחן פירסון

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
במהךל הקורס יחולקו רשומות. ספרות מומלת נוספת:


Felix Abramovich and Ya'acov Ritov: Statistical Theory: A Concise Introduction

P.Bickel, K.Doksum, Mathematical Statistics: basic ideas and selected topics, 1977

Casella, George; Berger, Roger L. Statistical inference, 1990.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה