לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הסקה סטטיסטית ושימושיה - 52325
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 02-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פבל צ'יגנסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Pavel.Chigansky@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
פרופ פבל צ'יגנסקי
גב רחל בוצ'וק

תאור כללי של הקורס:
פשוט הכל.רקע: סטטיסטי מספיק וקריטריון הפירוק. מספיקות ומספיקות מינימלית. פונקציית הנראות ויכולת זיהוי פרמטרים. אמידה: תוחלת טעות ריבועית כבסיס להשוואה בין אומדים. אומדים חסרי הטיה, שיפור ראו-בלקוול, שלמות ומשפט לימן-שפה. מדד האינפורמציה של פישר ומשפט קרמר-ראו עם הוכחה. השונות וההתפלגות האסימפטוטית של אומדי הנראות המרבית עם ראשי פרקים של ההוכחה. מבחנים סטטיסטיים ורווחי סמך: המבחנים ורווחי הסמך הקלאסיים עבור תוחלות ושונויות במקרה של מדגמים מהתפלגות נורמלית. הלמה של ניימן ופירסון עם הוכחה; מבחנים UMP. מבחני יחס נראות מוכללים ומשפט ווילקס; מבחני וולד; רווחי סמך ואזורי סמך המקבילות למבחן יחס נראות ומבחן וולד. סטטיסטיקה בייסיאנית: אמידה, בדיקת השערות ובניית רווחי סמך בסטטיסטיקה בייסיאנית, אם היו, כולל המושג של משפחות צמודות. סטטיסטיקה אי-פרמטרית: מבחני פרמוטציה, מבחן הסימן; מבחן Wilcoxon Signed Rank; מבחן Wilcoxon Rank Sum; יעילות יחסית אסמפטוטית; פונקצית התפלגות אמפירית; משפט גלוונקו-קנטלי; מבחן קולמוגורוב-סמירנוב; מבוא לאמידה אי-פרמטרית של פונקציית צפיפות.

מטרות הקורס:
הבנה תיאורטית של הכלים הסטטיסטיים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להבין את היסודות הסטטיסטיים של הסטטיסטיקה.
2. להבין את היסודות המתמטיים של הדיון הסטטיסטי.
3. להבין את המושגים הקיימים

דרישות נוכחות (%):
0%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה ותרגיל

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ראה מטרות הקורס

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
במהךל הקורס יחולקו רשומות. ספרות מומלת נוספת:


Felix Abramovich and Ya'acov Ritov: Statistical Theory: A Concise Introduction

P.Bickel, K.Doksum, Mathematical Statistics: basic ideas and selected topics, 1977

Casella, George; Berger, Roger L. Statistical inference, 1990.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 20 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה