לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הסתברות לסטטיסטיקאים - 52324
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-03-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): בני יקיר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: benjamin.yakir@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
מר נדב הר-טוב,
פרופ בנימין יקיר

תאור כללי של הקורס:
הקורס מעמיק את הידע הבסיסי בהסתברות שנרכש בקורס "יסודות ההסתברות" (52220). הנושאים שהוצגו בקורס היסודי יפותחו ויוכללו. יוצגו נושאים חדשים ויתוארו מודלים המהווים את הבסיס לארגז הכלים של הסטטיסטיקאי.

מטרות הקורס:
המטרה המרכזית של הקורס היא לבסס את הידע בתורת ההסתברות הנדרש מסטודנטים לסטטיסטיקה לצורך קורסי ההמשך בסטטיסטיקה, חקר ביצועים, והסתברות יישומית. מטרה נוספת היא לחזק את היכולת החישובית של הסטודנטים.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לצטט ולהפעיל את ההגדרות שניתנו בקורס.
2.לפתור בעיות הסתברותיות פשוטות ולבצע חישובים הסתברותיים תיאורטיים.
3. לצטט את המשפטים ההסתברותיים שתוארו בקורס ולהביא לפחות דוגמא אחת בהקשר של כל משפט.
4. להסתמך על המשפטים כדי להוכיח מסקנות פשוטות.

דרישות נוכחות (%):
אין דרישת נוכחות

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה ותרגיל.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. הסתברות והתפלגות של משתנה אחד.
2. התפלגות של מספר משתנים.
3. התפלגות רב נורמלית
4. מבוא למשפטי גבול ומבוא לתהליכים מקריים.

חומר חובה לקריאה:
רשימות לשיעור.

חומר לקריאה נוספת:
1. A first course in statistics, 8th edition, by Sheldon Ross.

2. Introduction to Probability, second edition, by Bertsekas and Tsitsiklis

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 50 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 40 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
כל חלק בקורס ילווה במבחן ממוחשב. כל מבחן ממוחשב יקבע 2.5% מהציון הסופי כציון מגן.

בסיום כל חלק של בקורס יתקיים בוחן. כל בוחן יכלול שאלות ברוח השאלות בהם תעסקו בתרגיל. ציון כל בוחן יקבע 10% מהציון הסופי כציון מגן. הבחנים יתקיימו בשעה האחרונה של השיעור, בהתאם לרשימה המופיעה בתוכנית ההוראה במודל.

המבחן הסופי יבנה בנוסח דומה לנוסח הבחנים ויקיף את כל החומר הנדרש בארבעת הבחנים. הבחינה הסופית תקבע 50% מהציון הסופי.

בסיום כל חלק נביא פרק העוסק בסימולציה ממוחשבת. כל פרק ילווה בפרוייקט תיכנות שיכתב ב-R. הכוונה היא שהקוד של הפרוייקט יבדק באופן אוטומטי. השלמה של כל 4 הפרוייקטים תעניק 5 נקודות בונוס בציון הסופי. החומר הנלמד בפרקי הסימולציה לא יכלל בבחנים ובמבחן המסכם.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה