לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אלגברה לינארית לסטטיסטיקאים - 52322
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-01-2021
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יאן דולינסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yan.dolinsky@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תאום מראש

מורי הקורס:
פרופ יאן דולינסקי,
מר הדר שרביט

תאור כללי של הקורס:
ראו למטה

מטרות הקורס:
המטרה המרכזית של הקורס היא להקנות לתלמידים כלים בסיסיים באלגברה לינארית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לצטט ולהפעיל את ההגדרות שניתנו בקורס.
2.לפתור באופן עצמאי תרגילים הקשורים לחומר הנלמד.
3. לתאר לפחות דוגמא אחת בהקשר של כל טענה שנלמדה בכיתה.
4. להוכיח באופן עצמאי ואריאנטים פשוטים של הטענות שניתנו בכיתה.

דרישות נוכחות (%):
אין דרישות נוכחות

שיטת ההוראה בקורס: החומר יועבר בשילוב של הקלטות ושיעורים אוןליין בזום

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בקורס זה נלמד נושאים חיוניים באלגברה לינארית.

חומר חובה לקריאה:
אין חומר חובה לקריאה.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 90 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 10 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
יהיה בוחן אמצע אחד שיהווה מגן 10 אחוז
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה