לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לתכנות - 52304
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 28-10-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): אור צוק

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: or.zuk@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שלישי 10-11

מורי הקורס:
ד"ר אור צוק
גב עדן אביאלי
מר בנדק מתן

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בעקרונות הבסיסיים של תכנות תוך שימוש בשפת Python, תוך שימת דגש על פתרון בעיות על ידי כתיבת קוד בהיר ויעיל.

מטרות הקורס:
לספק כלים תכנותיים בסיסיים אשר ישמשו את התלמיד בהמשך התואר להתמודדות עם בעיות בהסתברות וסטטיסטיקה הדורשות כוח מחשוב.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

ליישם עקרונות תכנות ראשוניים, לפתור משימות תכנות בסיסיות. להתמודד עם משימות חישוביות בעזרת המחשב, להבין ולתקן קוד נתון

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
- אוביקטים
- פקודות בקרה ולולאות
- פונקציות
- אופטימיזציה
- סימולציה
- פתרון בעיות

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
Guttag, John. Introduction to Computation and Programming Using Python: With Application to Understanding Data

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 45 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 45 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 10 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
בקורס יינתנו 7 תרגילי תכנות שיהוו 45 אחוז מהציון. כמו כן יהיו בחנים ממוחשבים שבועיים שיהוו 10 אחוז מהציון.
הבחינה תהווה 45 אחוז נוספים מהציון כאשר על מנת לעבור את הקורס יש להשיג ציון עובר בבחינה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה