לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לסטטיסטיקאים א' - 52112
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 21-08-2019
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: סטטיסטיקה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופיםהר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יאן דולינסקי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: yan.dolinsky@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום רביעי 13-14

מורי הקורס:
ד"ר יונתן זוארי,
מר בר וינשטיין,
פרופ יאן דולינסקי,
מר הדר שרביט

תאור כללי של הקורס:
בקורס נלמד נושאים בסיסיים באנליזה ונראה ישומים שלהם בתחומי המדעים.

מטרות הקורס:
פיתוח טכניקות מתימטיות הנדרשות בסטטיסטיקה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה תהיו מסוגלים להתמודד עם בעיות מתמטיות בסיסיות מתחומים שונים וליישם את המשפטים היסודיים של החדו"א.

דרישות נוכחות (%):
אין

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות+תרגילים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סדרות של מספרים ממשיים, הגדרת הגבול, פונקציות, גבולות של פונקציות, רציפות וגזירות, המשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, חקירת פונקציות, אינטגרציה.

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
הווארד אנטון, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 (האוניברסיטה הפתוחה)

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 85 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 5 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 10 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
חובת הגשה של לפחות 9 תרגילים.
את התרגילים יש לעשות באופן עצמאי (לא תינתן הגשה משותפת). הגשות באיחור לא יתקבלו למעט באישור המתרגל.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה