לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: נושאים ברכישת שפה ופסיכולינגויסטיקה - 51997
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר ענבל ארנון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: inbal.arnon@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שני 11-12

מורי הקורס:
ד"ר ענבל ארנון

תאור כללי של הקורס:
המחקר במעבדה עוסק ברכישה, עיבוד וייצוג שפה. אנו מתמקדים בשתי שאלות עיקריות: מה זה אומר לדעת שפה וכיצד נרכש הידע הזה. אנו חוקרים את מנגנוני הלמידה בהם משתמשים ילדים ומבוגרים כאשר הם לומדים שפה ראשונה או שנייה; את המנגנונים המעורבים בעיבוד שפה; ואת האופן בו יכולות קוגניטיביות שונות (למידה סטטיסית, זיכרון) משפיעות על רכישת שפה ראשונה ושנייה. המחקר שלנו ממוקם בנקודת ההשקה של בלשנות, פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה - הוא משלב תובנות תיאורטיות משלושת התחומים ומיישם שיטות ניסוייות ממדעי החברה במחקר השפה. במסגרת הקורס התלמידים ישתתפו במחקר פעיל בנושאים אלו, תוך מעורבות בכל השלבים - החל משלב התכנון, המשך בהרצה, וכלה בניתוח הנתונים והסקת מסקנות. סטודנטים יבלו 4 שעות שבועיות במעבדה וישתתפו בפגישת מעבדה שבועית. במהלך פגישה זו נדון במאמרים תיאורטיים, רעיונות למחקר, תוכניות לניסויים, ועוד. הציון ייקבע ע"ס השתתפות שוטפת ופעילה. במסגרת הקורס יוכלו הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית.

מטרות הקורס:
ללמוד על המחקר במעבדה, ללמוד איף לתכנן ולבצע מחקר אימפירי, ללמוד על הממצאים והתיאוריות בתחום עיבוד ורכישת שפה

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתכנן, להריץ ולתח ניסוי בתחום רכישת ועיבוד שפה

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: חובת נוכחות בישיבות מעבדה. בחודשיים הראשונים, פגישה פעם בשבועיים - דיון במאמרים. אחרי כן נוכחות של 4 שעות בשבוע במעבדה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
רכישת שפה ראשונה, עיבוד שפה

חומר חובה לקריאה:
o Arnon, I. & Snider, N. (2010). More than words: Frequency effects for multi-word phrases. Journal of Memory and Language, 62, 67-82
o Snider, N., & Arnon, I. (2012). A unified lexicon and grammar? Compositional and noncompositional phrases in the lexicon. In S. Gries & D. Divjak (Eds.) Frequency effects in language. Berlin: Mouton de Gruyter
o Arnon, I. & Cohen Priva, U. (2013). More than words: the effect of multi-word frequency and constituency on phonetic duration.Special Issue: Parsimony and Redundancy in Usage-Based Models of Linguistic Knowledge, Language and Speech
• Meeting 2: learning multiword phrases, implications for first language learning
o Arnon, I. & Clark, E. V. (2011). When ‘on your feet’ is better than ‘feet’: Children’s word production is facilitated in familiar sentence-frames. Language Learning and Development, 7, 107-129
o Arnon, I., McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (under review). Digging up the building blocks of language: AoA effects for multiword sequences
o Arnon, I. & Christiansen, M. (2014). Chunk-based Language Acquisition. Encyclopedia of Language Development, SAGE publications (88-91).
• Meeting 3: learning from multiword units: L1-L2 implications
o Arnon, I., & Ramscar, M. (2012). Granularity and the acquisition of grammatical gender: How order-of-acquisition affects what gets learned, Cognition 122, 292-305
o Siegelman, N. & Arnon, I. (under review). The advantage of starting big: learning from unsegmented input facilitates mastery of grammatical gender in an artificial language

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 80 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה