לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר: פוסט-טראומה - אתיולוגיה, מהלך וטיפול - 51976
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 28-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): איתן בכר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: bachare@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א' 10:00-10:45

מורי הקורס:
פרופ איתן בכר

תאור כללי של הקורס:
הקורס יעסוק בסקירה עדכנית של כיווני המחקר ב-PTSD. במחצית הסמסטר
הראשון ובעיקר בשני, יגיש כל תלמיד את רעיונותיו לכתיבת עבודה
סמינריונית מחקרית או עיונית בנושאי המחקר ב-PTSD.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס לעודד וללוות
כתיבת עבודה סמינריונית מחקרית בתחומי המחקר בפוסט-טראומה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לתכנן מחקר אורך אמפירי על מנת לזהות שינויים בתגובה הטראומטית לאירועים.
2. לתכנן סקר אפידימיאולוגי המזהה סימני מצוקה באוכלוסיה.
3. לנתח את שלושת הסימפטומים הבסיסיים לאורך זמן.
4. ניתוח הקשר בין חומרת הסימפטום עם תחילת הופעת התסמונת לבין הפרגנוזה.
5. להציע אסטרטגיות טיפוליות שונות לשלבים שונים במהלך המחלה.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: תרגיל, הרצאה וסמינר.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
Trauma and its Challenge to Society.

Stress versus Traumatic Stress.

Resilience, Vulnerability, and the Course of Posttraumatic Reactions.

The Complexity of Adaptation to Trauma.

Conservation of Resources Theory: Its implications for Stress, Health and Resilience.

Narcissistic Vulnerability & PTSD development.

The stress of a society under continues terror attacks.

חומר חובה לקריאה:
van der Kolk, Bessel A. (Ed); McFarlane, Alexander C. (Ed); Weisaeth, Lars (Ed), (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind, body, and society. New York, NY, US: Guilford Press, xxv, 596 pp.
 Trauma and its Challenge to Society (chapter 2)
 Stress versus Traumatic Stress (chapter 4)
 Resilience, Vulnerability, and the Course of Posttraumatic Reactions (chapter 8)
 The Complexity of Adaptation to Trauma (chapter 9)

Hobfoll, S.E. (2011). Conservation of Resources Theory: Its implications for Stress, Health and Resilience. In Folkman, S. (Ed), The Oxford Handbook of Stress, Health and Cooping. New York, NY, US: Oxford University Press, Inc. 127-147.

Bachar, E., Hadar H, & Shalev, A. (2005). Narcissistic vulnerability and the development of PTSD: a prospective study. The Journal of Nervous and Mental Disease, 193(11):762-765.

E. Zomer, & A. Bleich (2005). Introduction – the stress of a society under continues terror attacs. In: E. Zomer and A. Bleich (Eds). Early interventions after disasters and terrorism: The Israeli experience, Ramot, Tel-Aviv University Press (in Hebrew).

Cahill, S. P., & Foa, E. B. (2007). Psychological theories of PTSD. Handbook of PTSD: Science and practice, 55-77.

King, L. A. (2014). Risk pathways for PTSD: Making sense of the literature.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה