לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מלווה לעבודות גמר - 51971
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 31-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): רות מאיו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msmayo@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר הלל אביעזר
ד"ר רות מאיו

תאור כללי של הקורס:
קורס חובה לתלמידי המגמה החברתית ופתוח למספר מוגבל של תלמידי מגמות אחרות.
מטרתו של קורס זה הינה לאפשר למשתתפים לקדם משמעותית את עבודת התיזה שלהם במסגרת התואר השני.
במהלך הקורס נדון בהיבטים הטכניים והמהותיים של ביצוע מחקר באופן כללי ובאופן פרטני עבור כל אחת מהתזות של משתתפי הקורס.
נדון בכל אחד משלבי עבודת התיזה – מחיפוש הרעיון והמנחה, ניסוח שאלת המחקר, ניסויים מקדימים, ביצוע שאלת המחקר (הניסויים), ניתוח הנתונים והסקת מסקנות.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לקדם את תזת המ"א של כל סטודנט.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לכתוב את הצעת המחקר שלהם, לבצע את ניסויי התזה ולכתוב את עבודתם.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: דיון כיתתי והצגות אישיות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
לא רלוונטי

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה80 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
על התלמידים לעמוד בלוח הזמנים הבא:
1. תלמידים חייבים במציאת מנחה וגיבוש של נושא לתזה עד ליום 1.9 של סוף שנת הלימודים הראשונה.
2. על כן, על כל התלמידים להגיש עד תאריך זה שני מסמכים במסגרת הקורס "סמינר מלווה לעבודה גמר". תלמיד אשר לא יגיש מסמכים אלה במועד הנ"ל לא יוכל להירשם לשנתהלימודים השנייה:
א. מכתב ממדריך המאשר כי הוא מתחייב להדריך את התלמיד.
ב. מסמך בן 1-2 עמודים המתאר את המחקר המתוכנן במסגרת התזה.
3. על התלמיד להגיש הצעת מחקר כתובה עד סוף הסמסטר הראשון של שנת הלימודים השנייה, כך שתישאר עוד כשנה שלמה (עד סוף דצמבר של השנה השנייה) להגשת העבודה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה