לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי - 51965
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 25-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יפתח יובל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: iftah.yovel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום במייל

מורי הקורס:
ד"ר יפתח יובל

תאור כללי של הקורס:
הקורס הינו קורס מבוא לטיפולים קוגניטיביים התנהגותיים עדכניים. יסקרו היבטים תיאורטיים, הערכה, וטיפול על-פי מודלים קוגניטיביים-התנהגותיים, ואת הקשר החזק של ה-CBT עם המחקר. יושם דגש על גישות עדכניות, במיוחד תידון גישת Acceptance and Commitment Therapy

מטרות הקורס:
מטרת הקורס הינה הקניית היכרות ראשונית עם המאפיינים, העקרונות והכלים היחודיים של הגישות הקליניות הקוגניטיביות-התנהגותיות, תוך דגש על גישות עדכניות, ובעיקר Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדון אודות ההיבטים הבסיסיים של גישות קוגניטיביות התנהגותיות
להעריך את החשיבות של הקשרים שבין פרקטיקה ומחקר בפסיכולוגיה קלינית
לדון אודות התיאוריה שעומדת בבסיס גישת Acceptance and Commitment Therapy
לדון אודות התהליכים הבסיסיים של טיפול בגישת Acceptance and Commitment Therapy


דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות
קריאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
ההנחות העומדות בבסיסן של גישות קוגניטיביות-התנהגותיות
מאפייני הטיפול ומטרותיו
הקשר הטיפולי
שיטות אבחון
המשגות ואטיולוגיות קוגניטיביות-התנהגותיות של תפקוד נורמלי ואבנורמלי
טכניקות קוגניטיביות והתנהגותיות בסיסיות
Acceptance and Commitment Therapy: תיאוריה, המשגת הפסיכופתולוגיה, תהליכי טיפול בסיסיים.
אקטיבציה התנהגותית כטיפול לדיכאון

חומר חובה לקריאה:
הפרט, י. ד. (2011). יסודות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. בתוך: טיפול קוגניטיבי התנהגותי: עקרונות טיפוליים. עורכים: צ. מרום, א. גלבוע.

הפרט, י. ד. (2011). המשגת המקרה בטיפול קוגניטיבי-התנהגותי. בתוך: טיפול קוגניטיבי התנהגותי: עקרונות טיפוליים. עורכים: צ. מרום, א. גלבוע.

יובל, י. (2011). טיפול באמצעות קבלה ומחוייבות (ACT): תיאוריה ופרקטיקה. בתוך: טיפול קוגניטיבי התנהגותי: עקרונות טיפוליים. עורכים: צ. מרום, א. גלבוע.

Hayes, S.C., Wilson, K.G., Gifford, E.V., Follette, V.M., & Strosahl, K. (1996) Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1152-1168.

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7), 865-878.

Turk, C.L., Heimberg, R.G., & Magee, L. (2008). Social Anxiety Disorder. In D.H. Barlow (Ed.), Clinical Handbook of Psychological Disorders (pp. 123-163). New York, NY: The Guilford Press.

Dimidjian, S., Martell, C., Addis, M., & Herman-Dunn, R. (2008). Behavioral activation for depression. Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (4th ed.) (pp. 328-364). New York, NY US: Guilford Press.חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה