לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכולינגויסטיקה - 51958
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר ענבל ארנון

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: inbal.arnon@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום שלישי 11-12

מורי הקורס:
ד"ר ענבל ארנון

תאור כללי של הקורס:
איך אנחנו מצליחים להבין ולהפיק שפה בצורה כל כך מהירה ומדויקת? תחום הפסיכולינגויסטיקה חוקר את המנגנונים הקוגניטיביים שמאפשרים לנו להבין, להפיק, וללמוד שפה. במהלך הקורס נלמד על התהליכים בסיסיים בתפיסת צליל, שליפה לקסיקאלית, והבנה והפקה של משפטים. נדון בקשר בין שפה ומחשבה, נסקור מודלים של רכישת שפה ונראה את המקבילות בין עיבוד שפה ועיבוד גירויים אחרים (ויזואליים, מוזיקליים).התלמידים ישתתפו בגיבוש שאלות מחקר, ובתכנון ועריכת ניסויים רלבנטיים. הציון ייקבע על סמך ההשתתפות
ועבודה מסכמת. יש אפשרות לערוך עבודה סמינריונית במסגרת הקורס.

מטרות הקורס:
להקנות לתלמידים ידע על התיאוריות והממצאים העיקריים התחום. הבנה של איך עושים ניסוי ואיך לקרוא מאמרים בצורה ביקורתית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתכנו ניסויים, להבין את הספרות התיאורטית

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: ד"ר ארנון תיתן הרצאות. בסוף כל הרצאה יהיה דיון שמובל על ידי הסטודנטים על בסיס מאמר

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
נושאים בעיבוד שפה, תפיסת צלילים, עיבוד לקסיקאלי, עיבוד תחבירי, שפה ומחשבה, רכישת שפה. איך מנגנונים קוגניטיביים משפיעים על מבנה שפות העולם.

חומר חובה לקריאה:
ראו סילבוס במודל

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה25 %
השתתפות 15 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
המצגות יהיו 20 דקות - הצגת מאמר והצעה לניסוי המשך
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה