לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר: קשיבות וקבלה - 51948
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 25-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): יפתח יובל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: iftah.yovel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: תאום במייל

מורי הקורס:
ד"ר יפתח יובל

תאור כללי של הקורס:
סמינר מחקר מ"א

מטרות הקורס:
ביצוע מחקר בתחום, סיכום המחקר בעבודת סמינר

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לסכם את התיאוריה והספרות הרלוונטית
לתכנן את המחקרים שלהם
להריץ את המחקרים שלהם
לבצע ניתוחים סטטיסטיים
לסכם את הממצאים
לכתוב מאמר מדעי

דרישות נוכחות (%):
לא רלוונטי

שיטת ההוראה בקורס: מעקב אישי אחר התקדמות פרוייקט המחקר

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
קשיבות
תיאוריית רמת הבניה (מרחק פסיכולוגי)

חומר חובה לקריאה:
מותאמת אישית

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה