לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

מחקר בפסיכוביולוגיה - התנסות במעבדה - 51911
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ׳ יהודה (אודי) שביט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: udi.shavit@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: שלישי, 9-10

מורי הקורס:
פרופ רז ירמיה

תאור כללי של הקורס:
מיועד לתלמידי המגמה לפסיכוביולוגיה (מ.א.)
הסטודנטים מתנסים בעבודת מחקר במעבדה במהלך שנה א' של התואר השני בהנחיה צמודה של אחד ממורי המגמה.
ההתנסות המחקרית במעבדה תהווה בסיס להגשת ״עבודה סמינריונית מחקרית למ"א״ (חובה בשנה הראשונה לתואר - יש לרשום גם קורס 51717).

מטרות הקורס:
התנסות בעבודת מחקר. הכרה של נושאי המחקר במעבדה למוח והתנהגות במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. הכרה עם שיטות המחקר. בסיס לעבודה סמינריונית מחקרית, ולגיבוש התיזה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכרה של נושאי המחקר במעבדה.
הכרה של שיטות המחקר.
שליטה בנושאים של תכנון מחקר, הצבת שאלות, פיתוח שיטות לבדיקת השאלות, איסוף נתונים, ניתוח נתונים, ודיון בתוצאות המחקר.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: עבודת מעבדה בליווי צמוד של חוקר ראשי.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
כנ״ל.

חומר חובה לקריאה:
יקבע בהתאם לנושא המחקר שהסטודנט/ית יהיה/תהיה מעורב/ת בו.

חומר לקריאה נוספת:
אין.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 100 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
אין.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה