לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר: תפקוד נוירופסיכולוגי בהפרעות התפתחותיות - 51892
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): תמי פילובסקי פלג

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tammy.peleg@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום

מורי הקורס:
ד"ר תמי פילובסקי-פלג

תאור כללי של הקורס:
בסמינר המחקר ישתלבו הסטודנטים במספר מחקרים המתמקדים בתפקודם הנוירופסיכלוגי של ילדים. בשנה הנוכחית ישנה אפשרות להצטרף לפרויקט המתמקד בילדים עם קשיים התפתחותיים ופרויקט המתמקד בילדים צעירים עם התפתחות תקינה. הסטודנטים ישתלבו בפרויקט הספציפי לאחר פגישת היכרות בהתאם לתחומי העניין וההתאמה לנושא.

מטרות הקורס:
הסטודנטים יתנסו במחקר בו ייקחו חלק.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יגישו עבודת סמינר בכתב ע״פ הנושא שייבחר באופן אינדיבידואלי ובתיאום עם המרצה.

דרישות נוכחות (%):
100% נוכחות

שיטת ההוראה בקורס: התנסות עצמאית ועבודה פעילה, לצד לימוד עצמאי של ספרות עדכנית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
לאור הנושא האינדיבידואלי לכל אחד מהסטודנטים, הספרות הרלוונטית והנושאים יתואמו על פי הנושא האישי.

חומר חובה לקריאה:
חובות הקריאה וההשתלבות המעשית במחקר יתואמו ע״פ הנושא האישי

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 50 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 50 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה