לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אלטרואיזם אנושי - 51883
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר שלמה ישראל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: salomon.israel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ום ב' אחרי השיעור

מורי הקורס:
ד"ר שלמה ישראל

תאור כללי של הקורס:
שיתוף פעולה בין אנשים שאין ביניהם קרבה גנטית הינה התנהגות ייחודית של בני אדם. אנו רואים דוגמאות רבות של אלטרואיזם בחיי היום יום – התנהגויות המבטאות דאגה לשלומם של אחרים, אך המקור הביולוגי-אבולוציוני שלהן נותר בגדר תעלומה. בקורס זה נסקור גישות מתחומים שונים להבנה של אלטרואיזם אנושי ובכלל זה אבולוציה, מודלים תאורטיים של תורת המשחקים, בסיס ביולוגי ופרדיגמות ניסוייות.

מטרות הקורס:
להציג בפני הסטודנטים גישות שונות לחקר אלטרואיזם אנושי.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתאר את הפרדוקס האבולוציוני שמהווה התנהגות אלטרואיסטית ולהכיר את התאוריות השונות המסבירות את קיומה של התנהגות זו.

לתאר פרדיגמות ניסוייות המשמשות למדל התנהגות אלטרואיסטית במעבדה.

לזהות מנגנונים שונים התורמים להתנהגות אלטרואיסטית.

להבחין בין גורמים אבולוציוניים ומנגנונים של אלטרואיזם.

דרישות נוכחות (%):
הסטודנטים/יות מצופים/ות להגיע לרב השעורים, אך לא תהיה בדיקה של נוכחות

שיטת ההוראה בקורס: רוב הקורס יתבסס על הרצאות.
השיעורים האחרונים יוקדשו להרצאות של סטודנטים. הציון הסופי יורכב מעבודת גמא (50%) הרצאה (40%) ומטלות (10%).

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הפרדוקס האבולוציוני של אלטרואיזם

תאוריות אבולוציוניות של אלטרואיזם: בחירת קרובים, אלטרואיזם הדדי

מודלים של תורת המשחקים

אלטרואיזם במעבדה

מנגנונים ביולוגים של אלטרואיזם: המערכת של אוקסיטוצין ווזפורסין

תאוריות פסיכולוגיות: אישיות, Theory of mind, אמפתיה, זוהר חם (warm glow)

חומר חובה לקריאה:
הרשימה תעודכן לפני תחילת הסמסטר

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה40 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 10 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה