לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אמון ואי-אמון: בתיאוריה ובחיים האמיתיים - 51834
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 24-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): רות מאיו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msmayo@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר רות מאיו

תאור כללי של הקורס:
סמינר חדש בתהליך הכנה. פרטים נוספים יפורסמו לקראת סמסטר ב'.

מטרות הקורס:
סמינר חדש בתהליך הכנה. פרטים נוספים יפורסמו לקראת סמסטר ב'.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

סמינר חדש בתהליך הכנה. פרטים נוספים יפורסמו לקראת סמסטר ב'.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: סמינר חדש בתהליך הכנה. פרטים נוספים יפורסמו לקראת סמסטר ב'.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סמינר חדש בתהליך הכנה. פרטים נוספים יפורסמו לקראת סמסטר ב'.

חומר חובה לקריאה:
סמינר חדש בתהליך הכנה. פרטים נוספים יפורסמו לקראת סמסטר ב'.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 60 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה