לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נושאים בפסיכולוגיה חברתית: פרו-סמינר - 51819
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר טלי קליימן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tali.kleiman@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ראשון 16:30-17:30

מורי הקורס:
ד"ר טלי קליימן

תאור כללי של הקורס:
מורי המגמה החברתית ומרצים אורחים יסקרו נושאים מרכזיים בפסיכולוגיה חברתית תוך התמקדות בשאלות עקרוניות.

מטרות הקורס:
ההרצאות יחשפו את למגוון רחב של מחקר בתחום הפסיכולוגיה החברתית תוך מתן דגש לנושאים מרכזיים עדכניים בתחום. הסטודנטים ילמדו להפיק מכל אחד מהנושאים שאלות מרכזיות, להציגן ולפתח דיון בהתאם.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים ידעו להגדיר ולזהות שאלות מחקר בסיסיות בפסיכולוגיה חברתית. הם ידעו להציג את הנושא עצמו, ליישם את הידע לגבי נושאים שונים, לדון בנושאים אלה באופן ביקורתי, להשוות גישות שונות לכל שאלה ולהציע דרכי מחקר עתידיות.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: כל מרצה משתתף בפרו-סמינר בשני שיעורים רציפים. בשיעור הראשון המרצה מציג ובשיעור שאחריו סטודנט/ים מרצים על נושא אשר תואם עם המרצה ומפתחים דיון בכיתה.
על כל סטודנט להציג פעם אחת בפני הכיתה ובשאר המפגשים להשתתף באופן פעיל.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
סילבוס מעודכן במודל

חומר חובה לקריאה:
סילבוס מעודכן במודל

חומר לקריאה נוספת:
-

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה60 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה