לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר - פסיכותרפיה תהליכים ותוצאות: CBT בהפרעת פאניקה - 51798
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' יונתן הפרט

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: jonathan.huppert@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ה'- 14:00

מורי הקורס:
פרופ יונתן הפרט

תאור כללי של הקורס:
בקורס זה, סטודנטים בפסיכולוגיה קלינית יערכו מחקר במקרה יחיד על הטיפול בהפרעת פאניקה. זה יהיה מחקר שיטתי, מבניית השערה, בחירת מדדים, טיפול ואיסוף נתונים, ניתוח וכתיבת עבודה.

מטרות הקורס:
לספק ניסיון בניהול/הערכת מחקר מקרה יחיד
להבין את המורכבות של מחקר קליני
ללמוד על משגה מנגנוני הטיפול

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

התלמיד יהיה מסוגל לעצב מחקר במקרה יחיד כדי לבדוק השערה על מנגנון הטיפול

התלמיד יהיה מסוגל לתאר מספר מנגנונים אפשריים לטיפול בהפרעת פאניקה

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: קבוצות קתנותהדרכה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מפגשים כדי ללמוד על ביצועמחקר במקרה יחיד
2. גיוס מטופלים
3. סמינר פאניקה ללמוד לטפל 4. הערכת מטופלים
5. טיפול / איסוף נתונים
6. ניתוח נתונים
7. לכתוב עבודה

חומר חובה לקריאה:
Huppert, J. D. Baker-Morrisette , S. L. (2003). Beyond the manual: The insider's guide to panic control treatment. Cognitive and Behavioral Practice, 10, 2-13. 10.1016/S1077-7229(03)80003-2

Gloster, A. T., Klotsche, J., Gerlach, A. L., Hamm, A., Ströhle, A., Gauggel, S., … Wittchen, H.-U. (2014). Timing matters: Change depends on the stage of treatment in cognitive behavioral therapy for panic disorder with agoraphobia. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 82(1), 141–153. http://doi.org/10.1037/a0034555

Barlow, D. H., & Craske, M. G. (2007). Mastery of your anxiety and panic (4th ed.). New York: Oxford University Press.

Barlow, D. H. (Ed.). (2014). Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual. Guilford publications.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 50 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה