לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

סמינר מחקר - תהליכים ותוצאות בטיפול דינמי קצר מועד - 51796
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 27-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ אוריה תשבי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: orya.tishby@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: פגישות שבועיות של משתתפי הקורס עם המרצה

מורי הקורס:
פרופ אוריה תשבי

תאור כללי של הקורס:
המשתתפים יטפלו בטיפול דינמי קצר מועד אחד, תחת הדרכה שבועית ויאספו נתונים על תהליכים ותוצאות טיפול באמצעות שאלוני מחקר שינתנו להם.

מטרות הקורס:
1. להתנסות בטיפול דינמי קצר
2. להבין תהליכים בסיסיים בטיפול פסיכודינמי - העברה והעברה נגדית, הגנות, סיום טיפול ועוד.
3. ללמוד על מחקר בפסיכותרפיה דינמית

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להבין את תהליך הטיפול הקצר, מטרות והישגים
2. לנסח שאלות מחקר פשוטות בהקשר של תהליכים בטיפול דינמי קצר ולנתח אותם בעזרת כלים סטטיסטים מתאימים.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: סדנא ללימוד מודל הטיפול
הדרכה שבועית על בסיס הקלטות של שעות הטיפול של משתתפי הסמינר
מפגשים קבוצתיים בהם ננסח שאלות מחקר.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1. מודל טיפול CCRT
2. תהליכי שינוי בטיפול פסיכודינמי
3. קשר מטפל מטופל בתהליך - ברית טיפולית, קרע ותיקון

חומר חובה לקריאה:
Book, H. (1998). How to practice brief psychodynamic psychotherapy, the CCRT Method.
APA Books

חומר לקריאה נוספת:
מאמרים המתייחסים למשתני המחקר יועלו לאתר הקורס.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
סטודנטים מטפלים שעה בשבוע ומקבלים הדרכה שעה בשבוע.
בנוסף לכך - ממלאים שאלונים מידי שבוע ווודאים שהמטופלים מילאו גם כן
סטודנטים המעוניינים לפתח עבודת תיזה מתוך הסמינר - יקודדו חומרים על פי פרוקטוקולים קיימים כתרומה למאגר.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה