לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

אוסילציות מוחיות וקוגניציה - 51793
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 22-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): איילת לנדאו

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ayelet.landau@huji,ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר אילת לנדאו

תאור כללי של הקורס:
כאשר מודדים תגובות מוחיות שנובעות ממדידת אוכלוסיות נוירונים, ניתן לכמת פעילות במרחב בתדר. בניתוחים אילו מוצאים לעיתים תגובות קצביות בפעילות המוחית. לאחר שנסקור את השיטות והעקרונות המנחים להבנת אותות במרחב התדר, נדון בתפקיד אוסילציות מוחיות בקוגניציה. נתאר את המנגנונים המוצעים, נסקור מחקרים התומכים במנגנונים אילו, ונבקר אותם. תחומי המחקר אשר יכוסו יהיו מגוונים: עיבוד מרחבי, תפיסה חושית, זכרון עבודה, קשב, ועיבוד שפתי. רקע ביסודות ביולוגיים של ההתנהגות, פיזיולוגיה, נוירואנטומיה ופסיכולוגיה קוגניטיבית מומלצים.

מטרות הקורס:
(1) סקירה של מערכות עצביות בהן יש לרוסילאציות מוחיות תפקיד
(2) לימוד של המנגנונים השונים שיש לאוסילציות מוחיות
(3) לימוד עיבוד אותות בסיסי המאפשר קריאה והבנה של מאמרים בנושא
(4) אם יהיה זמן -- התנסות באיסוף נתונים המייצרים אוסילציות מוחיות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

(1) היכרות עם הספרות הרלוונטית
(2) הבנת המנגנונים שאוסילציות מוחיות יכולות לשרת
(3) הבנה ויכולה קריאה בקורתית של מאמרים בנושא

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות והצגות של המשתתפים.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בקורס נכסה מבוא לנושא ואז נעריך את תרומתם של קצבים מוחיים ליכולות קוגניציביות שונות ברמה הפיזיולוגית: תפיסה, שפה, זכרון וקשב

חומר חובה לקריאה:
רשימת הקריאה תכלול שיתוב של פרקים מספר ומאמרים מקוריים. הרשימה תופיע בתחילת הסמסטר

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה20 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 50 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה