לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נוירואנטומיה תפקודית - 51778
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר טל שני-אור

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: shany-ur.tal@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: ימי ג' ו-ה' לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר טל שני-אור

תאור כללי של הקורס:
הקורס עוסק בהכרת מבנה המוח האנושי כבסיס להבנת תפקודו. בקורס נלמד עקרונות בסיסיים לארגון ופעולת מערכת העצבים באדם. נסקור את המערכות השונות המגדירות את התפקוד תוך לימוד המבנים והמסלולים האנטומיים, בגישה מחקרית וקלינית.

מטרות הקורס:
הכרת מערכת העצבים המרכזית באדם, מבנה, תפקוד ועקרונות פעולה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1.להכיר את מבנה המוח האנושי, עקרונות הארגון והפעולה שלו, כבסיס להבנת תפקוד האדם.

2. להיות מסוגלים לזהות מבני מוח שונים על פני המוח השלם ובחתכים ולשייך למבני המוח ולמסלולים העצביים את תפקידיהם השונים.

3. להכיר שיטות שונות לחקר מבנה ותפקוד המוח, בדגש על שיטות דימות (כגון fMRI, MRI, DTI) ) ולהסביר מהו המידע אותו ניתן להפיק מכל שיטה.

4. ליישם את המידע הנלמד לצורך הבנת השפעתן של פגיעות נוירולוגיות על התפקוד.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטאליות בהשתתפות הכיתה, תרגילים בזיהוי מבני מוח, דיון במקרים קליניים, בחנים, שיעור הדגמת דיסקציה.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
-התפתחות מערכת העצבים באדם בראייה אבולוציונית- עקרונות פעולה ומושגים כלליים.
- מבנה כללי של המוח- חלוקה לאזורים ותפקידם, עקרונות ארגון ומבוא לנוירורדיולוגיה.
- מערכת מוטורית – המסלול הקורטיקוספינלי ומסלולים אחרים, חוט שדרה.
- מערכת סומטוסנסורית – חוט שדרה, עצבים פריפריילים.
- מערכות משוב – מערכת הראייה, מערכת השמיעה, גרעיני הבסיס.
- מערכות וויסות ובקרה – צרבלום, גזע המוח וההיפותלמוס.
- המערכת הלימבית- רגש וזיכרון
- הקורטקס ומערכות קוגניטיביות – קשב, שפה, זיכרון, תפקודים ניהוליים.
- כלי הדם המזינים את המוח וזיהוי מבני מוח בחתכים.
- המוח כיחידה תפקודית שלמה.

חומר חובה לקריאה:
Blumenfeld, H. (2010). Neuroanatomy Overview and Basic Definitions. In
Blumenfeld, H. Neuroanatomy through clinical cases (pp. 14-46). Sunderland, Mass: Sinauer Associates.
Additional selected chapters from this book will be given for each topic.

Nolte, J. (2009). The human brain: an introduction to its functional anatomy. Selected chapters

חומר לקריאה נוספת:
Neuroanatomy: An Atlas of Structures, Sections, and Systems, 7th/8th Edition. Duane E. Haines, PhD
Neuroanatomy an illustrated colour text. 4th edition Crossman, Alan R
Neuroanatomy : Draw It to Know It. Fisch, Adam. Oxford : Oxford Univ. Press. 2009
Clinical Neuroanatomy, 27e. Stephen G. Waxman

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 5 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 5 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 10 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה