לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עולמו הרגשי של הפעוט בגישה פסיכודינמית התפתחותית - 51760
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר סמדר גרטנר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: smadar.gertner@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי קביעה במייל
מתרגל: .
שעת קבלה: לפי קביעה במייל
דואר אלקטרוני: Gertner.smadar@gmail.com

מורי הקורס:
ד"ר סמדר גרטנר

תאור כללי של הקורס:
תיאוריות התפתחותיות פסיכואנליטיות ועדויות מחקריות על התפתחות רגשית של פעוטות

מטרות הקורס:
בקורס נדון בסוגיות מרכזיות בהתפתחות הרגשית בגיל הרך. המטרה היא להקנות לכם ידע בסוגיות התפתחותיות רגשיות, להציג בפניכם את עיקר ממצאי המחקר ההתפתחותי המוביל בתחום, ולאפשר הכרות וחשיבה ביקורתית על התיאוריות המרכזיות בתחום.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין את השפעתם של יחסים ראשוניים על התפתחות רגשית של פעוטות

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: פרונטלית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיעור 1: חשיבות היחסים הראשונים בהתפתחות הרגשית:
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol II. Loss: Separation: Anxiety and anger. New York: Basic Books.

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol III. Loss: Sadness and despair. New York: Basic Books.

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol 1. New York: Basic Books.שיעור 2: המשך.
שיעור 3 : התקשרות וטראומה

Lieberman, Alicia & Van Horn, Patricia (2008).Psychotherapy with Infants and Young Children: Repairing the Effects of Stress and Trauma on Early Attachment, The Guilford Press.
הפרקים הספציפיים יפורסמו באתר.


שיעור 4 : התקשרות ופחד.

Slade, A. (2013). The Origins of Connectedness: A Look at Attachment, Fear, and Safety. Draft of paper to be presented at the annual meeting of the International Association for Psychoanalytic Self Psychology October 19, 2013

שיעור 5: תפיסת מוות אצל ילדים והשלכות אובדן בגיל צעיר.


שיעור 6-7:
שעור :12-13 העבר של ההורה, והשפעתו על ההורות ועל התפתחותו הרגשית של הפעוט:

Fraiberg,S. (1980). Clinical Studies in infant mental health. New York: Basic Books.

Fraiberg, S.H’ Adelson, E, & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery: A psychoanalytic approach to the problem of impaired infant-mother relationships. Journal of the American Academy of child Psychiatry, 14, 387-422.

שיעור 8: העברה בין דורית: מחקרי התקשרות, והמחקר של הפסיכולוגיה הנוירו -אינטרסובייקטיבית:

Sigel, J. D (2004): Attachment and self understanding: Parenting with the brain in mind, Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health; Summer 2004; 18, 4; ProQuest Central pg. 273

שיעור 9: השפעה של הזנחה על התפתחות רגשית של תינוקות: מחקרים מרומניה. The Bucharest Early Intervention Project
Zeanah, C, H. , Egger,H,L., Smyke,A.T., Nelson, C.A., Fox, N ., Marshall, J., & Guthrie, D.D (2009). Institutional Rearing and Psychiatric Disorders in Romanian Preschool Children. Am J Psychiatry 166:7.שיעור- 10-13 מנטאליזציה וחשיבותה בהתפתחות רגשית של פעוטות .

Grienenberger, J; Kelly, K & Slade, A. (2005). Maternal reflective functioning, mother–infant affective communication, and infant attachment: Exploring the link between mental states and observed caregiving behavior in the inter-generational transmission of attachment. Attachment & Human Development, 2005; 7(3): 299 – 311.

Salder, L.S; Slade, A; Close, N; Webb, D.L ; Simpson, T; Fennie, K & Mayes, L.S. (2013). Minding the baby: Enhancing reflectiveness to improve early health and relationship outcomes in an interdisciplinary home – visiting. Infant Mental Health journal, Vol. 00(0), 1–15 (2013).

Slade, A. (2007). Reflective Parenting Programs: Theory and Development. Psychoanalytic Inquiry , 26: 4, 640 — 657.

רשימת הקריאה הנה הבסיס. מספרי עמודים, ופרקים ספציפיים, יינתנו בהמשך.

חומר חובה לקריאה:
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Vol II. Loss: Separation: Anxiety and anger. New York: Basic Books.

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Vol III. Loss: Sadness and despair. New York: Basic Books.

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol 1. New York: Basic Books.

Lieberman, Alicia & Van Horn, Patricia (2008).Psychotherapy with Infants and Young Children: Repairing the Effects of Stress and Trauma on Early Attachment, The Guilford Press.
הפרקים הספציפיים יפורסמו באתר.
Slade, A. (2013). The Origins of Connectedness: A Look at Attachment, Fear, and Safety. Draft of paper to be presented at the annual meeting of the International Association for Psychoanalytic Self Psychology October 19, 2013

שעור :12-13 העבר של ההורה, והשפעתו על ההורות ועל התפתחותו הרגשית של הפעוט:

Fraiberg,S. (1980). Clinical Studies in infant mental health. New York: Basic Books.

Fraiberg, S.H’ Adelson, E, & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery: A psychoanalytic approach to the problem of impaired infant-mother relationships. Journal of the American Academy of child Psychiatry, 14, 387-422.
Sigel, J. D (2004): Attachment and self understanding: Parenting with the brain in mind, Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health; Summer 2004; 18, 4; ProQuest Central pg. 273


Bucharest Early Intervention Project
Zeanah, C, H. , Egger,H,L., Smyke,A.T., Nelson, C.A., Fox, N ., Marshall, J., & Guthrie, D.D (2009). Institutional Rearing and Psychiatric Disorders in Romanian Preschool Children. Am J Psychiatry 166:7.

Grienenberger, J; Kelly, K & Slade, A. (2005). Maternal reflective functioning, mother–infant affective communication, and infant attachment: Exploring the link between mental states and observed caregiving behavior in the inter-generational transmission of attachment. Attachment & Human Development, 2005; 7(3): 299 – 311.

Salder, L.S; Slade, A; Close, N; Webb, D.L ; Simpson, T; Fennie, K & Mayes, L.S. (2013). Minding the baby: Enhancing reflectiveness to improve early health and relationship outcomes in an interdisciplinary home – visiting. Infant Mental Health journal, Vol. 00(0), 1–15 (2013).

Slade, A. (2007). Reflective Parenting Programs: Theory and Development. Psychoanalytic Inquiry , 26: 4, 640 — 657.

רשימת הקריאה הנה הבסיס. מספרי עמודים, ופרקים ספציפיים, יינתנו בהמשך.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
דרישות הקורס: נוכחות, קריאה שוטפת בספר, השתתפות פעילה, מבחן בסיום הקורס.
הכנת רפארט על ידי קבוצת סטודנטים, המבוסס על קריאת מאמר, וניהול דיון אודותיו. הכנת רפראט תהיה בחירה ותזכה את המכינים בבונוס נקודות במבחן.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה