לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תכנות מונחה עצמים ב-Python לתלמידי פסיכולוגיה - 51719
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 21-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): דר״ אריה שלזינגר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: aries@cs.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר אריה שלזינגר

תאור כללי של הקורס:
לימוד יסודות תכנות מונחה עצמים באמצעות שפת התכנות פייתון

מטרות הקורס:
רכישת ידע בתכנות

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

יכולת לתכנת בפייתון

דרישות נוכחות (%):
0

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות ועבודה במעבדת מחשבים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
Data objects, Python containers, control structures, defining functions, files
list/set comprehensions

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:
מומלץ:
Google python course : https://developers.google.com/edu/python/

Python official documentation:
http://www.python.org/doc/

http://interactivepython.org/courselib/static/thinkcspy/index.html
http://cscircles.cemc.uwaterloo.ca/
http://www.greenteapress.com/thinkpython/thinkpython.pdf
http://en.wikibooks.org/wiki/Think_Python
http://files.swaroopch.com/python/byteofpython_120.pdf
http://www.itmaybeahack.com/book/python-2.6/html/index.html
http://learnpythonthehardway.org/book/
http://pymbook.readthedocs.org/en/latest/

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
קיימת חובת הגשה של 2/3 מתרגילי התכנות.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה