לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נוירופסיכולוגיה: מבנים ותהליכים - 51712
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 18-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 6

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ליאון דעואל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: leon.deouell@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א' 16:00-17:00

מורי הקורס:
פרופ ליאון דעואל
פרופ אליהו ורטמן

תאור כללי של הקורס:
קורס מתקדם הבוחן את הבסיס הפונקציונאלי ונהנוירואנטומי של התופעות הנוירופסיכולוגיות הנפוצות, באופן ביקורתי. מטרתנו מחד היא לאפשר לסטודנטים הכרות מקיפה של ההבטים האנטומיים, הפיסיולוגיים והקוגניטיביים של תופעות נוירופסיכולוגיות , על מנת שיוכלו ליישם ידע זה בעבודתם הקלינית, ומאידך להציג את הפן המחקרי של התחום, על מנת שהסטודנטים ימשיכו, גם במסגרת לימודיהם ובמיוחד לאחר מכן, לתרום באופן יצירתי להבנה של הדרך שבה המח תומך בהתנהגות האנושית, במצב התקין, ולאחר פגיעות מסוגים שונים.

מטרות הקורס:
לחשוף בפני הסטודנטים את מצב הידע העדכני בנוירופסיכולוגיה, באופן שיאפשר גישה מבוססת ידע למחקר ולטיפול בחולים עם פגעות מוחיות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לדון במבנה הגלובלי של מערכת העצבים במונחי רשתות והיררכיות;
להסביר את התופעות הeוגניטיביות ואת הנוירואנטומיה התפקודית של ההפרעות הנוירופסיכולוגיות העיקריות;
להשוות את התופעות הדוגניטיביות והרגשיות במחלות נוירו-דגנרטיוויות שונות;
לדון בהנחות היסוד של הנוירופסיכולוגיה הקוגניטיביות ובמיגבלותיהן;
לדון בשיטות המחקר העיקריות בנוירופסיכולוגיה קוגניטיביות ובמיגבלותיהם

דרישות נוכחות (%):
90

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות, הצגת מאמרים על ידי סטודנטים, דיונים על מאמרים, ביקורים במרפאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
• מונחי יסוד והנחות יסוד בנוירופסיכולוגיה קוגניטיבית
שיטות מחקר:
o דיסוציאציות ודיסוציאציות כפולות
o מיפוי נזקים מוחיים
o דימות תפקודי
• נויארואנטומיה תפקודית
• הזנחת צד
o פנומנולוגיה ומודלים קוגניטיביים
o מודלים נוירואנטומיים
o החלמה ושיקום
• תפיסה ויזואלית ואגנוזיה
• שפה ואפזיה
• מערכות זיכרון ואמנזיה
• תפקודי בקרה והאונה הפרפרונטלית
o קורטקס פרפרונטלי דורסולטרלי
o קורטקס אורביטופרונטלי
• נוירופסיכולוגיה של הזדקנות
• נוירופסיכולוגיה של דמנציות
• מערכות רגש
• מנגנוני החלמה ושיקום

חומר חובה לקריאה:
מופיע באתר מודל

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה10 %
השתתפות 10 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה