לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

נוירופסיכולוגיה של האונות המצחיות: תיפקוד ואי תיפקוד - 51708
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 12-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' דני הופיין

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: dan.hoofien@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בקביעה מראש ה' 11-12

מורי הקורס:
פרופ דן הופיין

תאור כללי של הקורס:
האונות הפרונטליות (א.פ) מהוות נושא מחקר מרכזי וחשוב בתחום מדעי המוח העכשויים. חשיבותן נובעת מכך שהן מפקחות ומנהלות מגוון רחב של התנהגויות אנושיות מהמורכבות ביותר, כמו למשל: תיפקודים ניהוליים, בקרה רגשית ושאיפה להגברות. במידה רבה ניתן לאמר כי הן מהוות את מקור ההבדלים העצומים בין האדם לבין עולם החי. הקורס יעסוק בעיקר בלמידת תיפקוד הא.פ. בהיבטים המבניים והתיפקודיים ובקשרים הידועים ביניהם.

מטרות הקורס:
ללמוד ולהבין תאורטית וקלינית את תת המבנים העקריים המרכיבים את הא.פ, בעיקר הפר-פרונטליות, את הקשרים הפתוחים והסגורים ביניהם לבין שאר רכיבי מערכת העצבים המרכזית; את התיפקודים הקוגנטיביים והמנטליים המתווכים על ידי כל אחד ממרכיבים אלו והאינטראקציות ביניהן, הן במצב התקין והן במצבי חולי ופגיעה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

- ידעו להגדיר את מרכיביהן המבניים ותיפקודיהן של האונות הפרונטאליות על פי התאוריות ומחקרים העדכניים המסבירים אותן.
- ידעו להבחין, להעריך ולהשוות, מבנית ותיפקודית, בין שלושת האזורים הקדם מצחיים העקריים: האזור הדורסולטראלי, האורביטו-פרונטלי והמדיאלי (סינגיולייט ג'יירוס) והתיפקודים המתווכים על ידם – התיפקוד האקסקוטיבי, ריסון דחפים ויזימה;
- ידעו להסביר את תכונותיהן של הא.פ. במצב בריא ובמצבי פגיעה וחולי שונים

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הקורס יועבר בהרצאות מלוות במצגות, תיאורי מקרים ודיונים בכיתה על פי מאמרים שיקראו לפני כל השיעור.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
- הא.פ. בקונטקסט של מערכת העצבים המרכזית והקיום האנושי
- ההיסטוריה של חקר הא.פ. – תאוריות והסברים מוקדמים
- מבנה הא.פ.
- קשרים פתוחים ומעגלים סגורים
- האזור הדורסולטראלי ותיפקודי קשב, זיכרון ותיפקוד אקסקוטיבי
- האזור האורביטופרונטאלי ושליטה בדחפים
- האזור המדיאלי ויזימה
- האזור הפולארי (10) ומטה-קוגניציה
- התפתחות האונות הפרונטאליות מינקות עד זיקנה.

חומר חובה לקריאה:
ראה בדף באנגלית.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 100 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
נדרשת התמצאות מוקדמת טובה מאוד במבנה מערכת העצבים המרכזית. לפיכך תנאי קדם לקורס זה הוא קורס בפסיכולוגיה פיסיולוגית או ביולוגיה של ההתנהגות או קורס זהה להם בתכנים. הקורס מתאים לתלמידי תואר ראשון משנה ב' ואילך ולתלמידי תואר שני
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה