לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: פסיכונוירואימונולוגיה - 51703
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 03-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' רז ירמיה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: razyirmiya@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א': 15:30-16:30

מורי הקורס:
פרופ רז ירמיה

תאור כללי של הקורס:
בקורס זה הסטודנטים/יות יעבדו במשך שנה שלמה במעבדה לפסיכונוירואימונולוגיה במחלקה לפסיכולוגיה בהר הצופים. הסטודנטים/יות ילמדו שיטות וגישות מחקריות בתחום מחקר זה ויבצעו בעצמם מדידות התנהגותיות, ביוכימיות, מיקרוסקופיות ומולקולריות תוך שימוש במודלים (בעכברים) לתהליכים ריגשיים וקוגניטיביים במצבים נורנליים ופסיכופתלוגיים.

מטרות הקורס:
הקורס מיועד לחשוף את התלמידים/ות למהות, לרציונל ולגישות של עבודה מחקרית ניסויית, ועל ידי כך להקנות לתלמידים ידע מעשי ותאורטי על מהותו של מדע בכלל ועל תחום הפסיכונוירואימונולוגיה בפרט. כמו כן, הקורס מיועד להקנות לתלמידים הכרות ראשונית עם שיטות עבודה פסיכוביולוגיות במודלים מחקריים בחיות ניסוי (עכברים).

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיום הקורס התלמידים יהיו מסוגלים ברמה בסיסית:
• להבין ולתאר את תהליך העבודה המדעית הניסויית, והאופן שבו חשיבה על שאלות ניסוייות מתורגמת למערכי ניסויים מעבדתיים.
• להסביר ולתאר את האינטראקציות בין המח, ההתנהגות ומערכת החיסון, ובעיקר את התפקיד של תאי מיקרוגליה בתהליכים אלה.
• לבצע פרוצדורות מחקריות בתחום הפסיכונוירואימונולוגיה, כולל עריכת מבחנים התנהגותיים לחקר למידה, זיכרון, תהליכים אמוציונליים (הדוניים),, התנהגות חברתית.
• להשתמש בצורה יעילה במיקרוסקופ פלורוסנטי ולכמת פרמטרים תאיים שונים, כולל מספר ופרמטרים מורפולוגיים של התאים.

דרישות נוכחות (%):
הדרישה המינימלית היא 4-5 שעות עבודה מעבדתית בשבוע ובנוסף שעה עד שעה וחתי של מפגש מעבדה שבועי. הסטודנטים יקחו את קורס האתיקה בעבודה עם בעלי חיים הניתן על ידי הרשות למודלים ביולוגיים (יומיים וחצי)

שיטת ההוראה בקורס: עבודה מעשית תוך הדרכה על ידי המורה והצוות הבכיר (פוסט-דוקטורנטים ודוקטורנטים) במעבדה. מפגש שבועי של המעבדה לדיון בניסויים המבוצעים ובספרות רלוונטית.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
•עבודה מעשית במעבדה

חומר חובה לקריאה:
התלמידים יקראו מאמר או שניים כל שבוע שבועיים על הנושאים הרלוונטיים לניסויים שייעשו במעבדה באותה תקופה.

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
הערכת הקורס:
השתתפות ותרומה לעבודה הניסויית במעבדה ותרומה לדיונים בכתה
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה