לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: נוירופסיכולוגיה של פסיכופתולוגיה - 51688
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 15-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר אייל קלנטרוף

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: eyal

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר אייל קלנטרוף

תאור כללי של הקורס:
התלמידים ישולבו במחקר העוסק באפיונים נוירופסיכולוגים של פסיכופתולוגיות שונות, בדגש על הפרעות חרדה שונות (כולל OCD וטראומה), הפרעות מצב רוח (כולל דיכאון), הפרעות אכילה והתמכרויות. הסטודנטים יוכלו לבחור את הפסיכופתולוגיה המעניינת אותם. המחקר יעסוק בתהליכי קשב, תפקודים ניהוליים, זיכרון, קבלת החלטות והתניית פחד, ובמשמעות של תפקידים אלו בהתפרצות, בשימור ובטיפול בפסיכופתולוגיות שונות.
ההתנסות תכלול שישה שלבים:
הכשרה תיאורטית הכוללת היכרות עם שיטות מחקר רלוונטיות.
סקירה ספרותית מודרכת לטובת הכרת הספרות הקיימת בתחום הנבחר.
בניית השערות ובניית ניסוי מתאים לבחינת השערות אלו.
הרצת ניסוי.
ניתוח תוצאות.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לכתוב עבודה המבוססת על המחקר

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
נירופסיכולוגיה
פסיכולוגיה קוניטיבית
פסיכופתולוגיה

חומר חובה לקריאה:
אין

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 80 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה