לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: קוגניציה חברתית - 51687
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד״ר טלי קליימן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: tali.kleiman@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א׳ 16:30-17:30 בתאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר טלי קליימן

תאור כללי של הקורס:
המחקר במעבדה עוסק באינטראקציה בין מוטיבציה לקוגניציה בתהליכי ויסות עצמי )regulation self .)אנחנו
מתעניינים במצבים בהם יש יותר מאלטרנטיבה אחת ל- כיצד לחשוב, להרגיש, או מה לעשות. מצבים בהם דברים
״לא זורמים״, לא עוברים באופן חלק. למשל, כאשר אנחנו נמצאים בקונפליקט של שליטה עצמית )צריכים ללמוד
למבחן, אבל המסיבה כה מזמינה(, כאשר הציפיות שלנו מופרות )ישראל עלתה למונדיאל??(, או כאשר אנחנו עושים
טעויות )סידני היא לא בירת אוסטרליה(. כיצד אנו מתמודדים עם מצבים כאלו? מה טווח ההשפעה שלהם? מהם
התהליכים העומדים בבסיסם? כיצד מצבים אלו משפיעים על האינטראקציות שלנו עם אחרים? אנו שואלים את
השאלות הללו מתוך הפרספקטיבה הרחבה של קוגניציה חברתית - התהליכים הקוגניטיביים שעומדים בבסיסה של
הפסיכולוגיה וההתנהגות החברתית.

מטרות הקורס:
משתתפי הקורס יהיו מעורבים במגוון פרוייקטים מחקריים על מגוון שלביהם – החל מתכנון המחקר, דרך תכנות
והרצה של ניסויים ועד ניתוח הממצאים והסקת מסקנות. משתתפי הקורס יהיו חלק אינטגרלי מהמעבדה, כולל
השתתפות בישיבות המעבדה ויכתבו עבודה סמינריונית במסגרת הקורס.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. להכיר את הספרות על עקביות וחוסר עקביות בקוגניציה ומוטיבציה.
2. לערוך סקירת ספרות תיאורטית
3. להבין איך נעשה מחקר פסיכולוגי אמפירי במעבדה
4. לבנות ניסוי
5. לנתח נתונים
6. להסיק מסקנות מניתוח נתונים

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: עבודה במעבדה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
קוגניציה חברתית, שליטה עצמית, ויסות עצמי, cognitive control

חומר חובה לקריאה:
יינתן מהלך השנה.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה