לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: למידה - האם אפשר להשתמש באימון (תפיסתי, משחקי וידאו, זיכרון עבודה) ככלי שיקומי? - 51686
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ׳ מרב אחישר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: msmerava@mscc.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בתיאום מראש

מורי הקורס:
פרופ מירב אחישר

תאור כללי של הקורס:
בשנים האחרונות יש "התפוצצות" של עבודות מדעיות ומתוכן חברות שמטרתן אימון במטלות מסוימות כדי לשפר יכולות אחרות. האימון מיועד לאוכלוסיה מזדקנת (האטת תהליכי ירידה קוגניטיבית באמצעות אימון), אוכלוסיה עם קשיים ספציפיים (בעיות קשב, בעיות קריאה) ולאוכלוסיה הכללית. ביסוד העבודות האלה יש הנחה בסיסית של הכללה על פני מטלות ועל פני גירויים. האם הנחה זו מבוססת? הנושא עורר ויכוח עצום בעיתונות המדעית ובעיתונות הפופולרית. בעבודה נבחן עבודות מדעיות – נדון בביקורות הנדרשות – ובמשמעותה של קבוצת ביקורת בכלל. בחלק השני של השנה – ננתח ונריץ ניסויי למידה ונבחן הכללה.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

קריאה ביקורתית של מאמרים בתחום, עריכת מחקר בתחום, ניתוח תוצאות וכתיבתן

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: 4 שעות עבודה בשבוע (בממוצע) בנוסף לשעות המפגש

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
אנא ראו סעיף ״תיאור הקורס״

חומר חובה לקריאה:
דוגמאות למאמרים:
1) Adaptive training diminishes distractibility in aging across species. Neuron. 2014 84(5):1091-103. Mishra J1, de Villers-Sidani E2, Merzenich M3, Gazzaley A4
2) Placebo effects in cognitive training, PNAS 2016
סטודנטים מוזמנים לעשות חיפוש עצמאי ולהציג מאמרים רלוונטים בתחום התעניינותם – כל סטודנט יציג לפחות 2 מאמרים.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 100 %
ראו פירוט במידע נוסף

מידע נוסף / הערות:
קריאת ספרות ומעורבות פעילה – 50%
עבודה במעבדה – 50%
- הסטודנטים יכולים לכתוב עבודה סמינריונית כחלק מהקורס.
- שעות המפגשים
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה