לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: תהליכי שיפוט והחלטה - 51685
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ' אילן יניב

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: ilan.yaniv@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: חמישי 14:00-15:00

מורי הקורס:
פרופ אילן יניב

תאור כללי של הקורס:
אחד מנושאי המחקר ב"מעבדה המקסימה" עוסק בשיפור תהליכי קבלת החלטות בעזרת תהליכי התייעצות. אנו חוקרים במסגרת זו כיצד אנו משתמשים בדעותיהם של אחרים לצורך בחירות בין חלופות, כגון באיזה סרט לצפות, איזה קורס לקחת, או באיזה קרן פנסיה להשקיע את כספנו. אנחנו בודקים מהי התועלת שאנו מפיקים מעצות ומה משפיע על האמון שלהם בנותני העצות. בפרט, אנו עוסקים לאחרונה במצבים המערבים שאלות אתיות של מתן המלצות כאשר הממליצים נתונים ל"ניגוד עניינים". בתוך כך עולות שאלות של "העדפות חברתית" - הנכונות האלטרואיסטית שלנו להועיל לאחרים על חשבון תוצאה המיטיבה איתנו. בהקשר זה, אנו חוקרים את המידה בה נכונות זו נתונה להליכי אמפטיה, השוואה חברתית, ורגשות כגון קנאה וסלידה מאי שיוויון.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להציג לתלמידים את האופן בו מתנהל מחקר מעבדתי על כל שלביו, פיתוח תיאוריה, בניית מערך מחקר, איסוף נתונים וניתוחם, והסקת מסקנות.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

התלמידים יהיו מסוגלים להציע מחקר ולבצעו.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: תלמידי הקורס ישתתפו בעבודת המעבדה, ישיבות שוטפות, תכנון והרצת ניסויים ופירוש תוצאות ניסויים. מסגרת העבודה כוללת 4 שעות שבועיות של עבודה במעבדה, ושעה של פגישת מעבדה שבועית בימי רביעי בשעה 9:00. ישנה אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת הקורס.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
אנא מלאו את הטופס המצורף בקישורית

http://psychology.huji.ac.il/.upload/News/2016_07/tofes_avoda_maasit_prof_ilan_yaniv_clali_2016.docx

חומר חובה לקריאה:
נקרא מספר מאמרים במרוצת הקורס המתייחסים לנושאי המחקר של המעבדה. כותרות המאמרים תימסרנה במהלך הפגישות.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 100 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
למעוניינים תתקיים פגישה ביום רביעי, בשבוע הראשון של הסמסטר 2.11.2016 בשעה 9:30 , חדר ווקסלר, 2602 , ליד מזכירות פסיכולוגיה.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה