לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

בסיס נוירואנדוקריני ללחץ חברתי והתנהגות חברתית - 51633
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: אנגלית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר שלמה ישראל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: salomon.israel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס:

מורי הקורס:
ד"ר שלמה ישראל

תאור כללי של הקורס:
קורס זה בוחן את הקשר בין הורמונים והתנהגות חברתית אנושית. מבנה הקורס משקף עניין הולך וגובר בקרב פסיכולוגים חברתיים בתפקידם של מערכות נוירואנדוקריניות בתהליכים חברתיים בסיסיים כגון לחץ, שיתוף פעולה, תוקפנות, ודומיננטיות. כיצד הורמונים משפיעים על הפיסיולוגיה, רגשות, קוגניציה, והתנהגות שלנו, ללא שליטה מודעת? אנו נתמקד בארבע מולקולות מפתח עם השפעה עמוקה בבני אדם: קורטיזול, טסטוסטרון, אוקסיטוצין, ווזופרסין.הקורס נלמד באנגלית.

מטרות הקורס:

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1) לתאר את המערכות הנוירואנדוקריניות הקשורות ללחץ חברתי והתנהגות חברתית, כמו גם השיטות למדידה ומניפולציה של מערכות אלה
2) ליישם הבנה זו כדי לבחון שאלות מחקר הנוגעות לתפקיד של הורמונים בפסיכולוגיה חברתית.
3) פיתוח כלים לחשיבה ניסויית ביקורתית במחקר על נוירואנדוקרינולוגיה חברתית (social neuroendocrinology)

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס:

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
1)מבוא לנוירואנדוקרינולוגיה חברתית (social neuroendocrinology)
2) לחץ וקורטיזול, טסטוסטרון והשערת האתגר(challenge hypothesis)
3) אמצעי מדידה ללחץ חברתי
4) אוקסיטוצין: התפתחות חברתית
5) אוקסיטוצין ואמון
6) אוקסיטוצין והבעות פנים
7) אוקסיטוצין והתנהגות אנטי חברתית
8) הבדלים אישיים בתגובה למתן אוקסיטוצין
9) וזופרסין והתנהגות חברתית
10) טסטוסטרון וקוגניציה חברתית
11) טסטוסטרון ותחרותיות

חומר חובה לקריאה:
Reading
[to be updated at the beginning of the semester]

Dickerson, S. S., & Kemeny, M. E. (2004). Acute stressors and cortisol responses: a theoretical integration and synthesis of laboratory research.Psychological bulletin, 130(3), 355.
Heim, C., Young, L. J., Newport, D. J., Mletzko, T., Miller, A. H., & Nemeroff, C. B. (2009). Lower CSF oxytocin concentrations in women with a history of childhood abuse. Molecular psychiatry, 14(10), 954-958.

Seltzer, L. J., Ziegler, T., Connolly, M. J., Prososki, A. R., & Pollak, S. D. (2014). Stress‐Induced Elevation of Oxytocin in Maltreated Children: Evolution, Neurodevelopment, and Social Behavior. Child development, 85(2), 501-512.

Heinrichs, M., Baumgartner, T., Kirschbaum, C., & Ehlert, U. (2003). Social support and oxytocin interact to suppress cortisol and subjective responses to psychosocial stress. Biological psychiatry, 54(12), 1389-1398.
Kosfeld, M., Heinrichs, M., Zak, P. J., Fischbacher, U., & Fehr, E. (2005). Oxytocin increases trust in humans. Nature, 435(7042), 673-676.

Baumgartner, T., Heinrichs, M., Vonlanthen, A., Fischbacher, U., & Fehr, E. (2008). Oxytocin shapes the neural circuitry of trust and trust adaptation in humans. Neuron, 58(4), 639-650.

Mikolajczak, M., Gross, J. J., Lane, A., Corneille, O., de Timary, P., & Luminet, O. (2010). Oxytocin makes people trusting, not gullible. Psychological Science,21(8), 1072-1074.

Mikolajczak, M., Pinon, N., Lane, A., de Timary, P., & Luminet, O. (2010). Oxytocin not only increases trust when money is at stake, but also when confidential information is in the balance. Biological psychology, 85(1), 182-184.
Domes, G., Heinrichs, M., Michel, A., Berger, C., & Herpertz, S. C. (2007). Oxytocin improves “mind-reading” in humans. Biological psychiatry, 61(6), 731-733.

Guastella, A. J., Mitchell, P. B., & Dadds, M. R. (2008). Oxytocin increases gaze to the eye region of human faces. Biological psychiatry, 63(1), 3-5.

Kirsch, P., Esslinger, C., Chen, Q., Mier, D., Lis, S., Siddhanti, S., ... & Meyer-Lindenberg, A. (2005). Oxytocin modulates neural circuitry for social cognition and fear in humans. The Journal of neuroscience, 25(49), 11489-11493.
Shamay-Tsoory, S. G., Fischer, M., Dvash, J., Harari, H., Perach-Bloom, N., & Levkovitz, Y. (2009). Intranasal administration of oxytocin increases envy and schadenfreude (gloating). Biological psychiatry, 66(9), 864-870.

De Dreu, C. K., Greer, L. L., Handgraaf, M. J., Shalvi, S., Van Kleef, G. A., Baas, M., ... & Feith, S. W. (2010). The neuropeptide oxytocin regulates parochial altruism in intergroup conflict among humans. Science, 328(5984), 1408-1411.

Bartz, J. A., Zaki, J., Bolger, N., & Ochsner, K. N. (2011). Social effects of oxytocin in humans: context and person matter. Trends in cognitive sciences,15(7), 301-309.
Guastella, A. J., Kenyon, A. R., Alvares, G. A., Carson, D. S., & Hickie, I. B. (2010). Intranasal arginine vasopressin enhances the encoding of happy and angry faces in humans. Biological psychiatry, 67(12), 1220-1222.

Thompson, R. R., George, K., Walton, J. C., Orr, S. P., & Benson, J. (2006). Sex-specific influences of vasopressin on human social communication.Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(20), 7889-7894.

Uzefovsky, F., Shalev, I., Israel, S., Knafo, A., & Ebstein, R. P. (2012). Vasopressin selectively impairs emotion recognition in men.Psychoneuroendocrinology, 37(4), 576-580.
Hermans, E. J., Putman, P., & Van Honk, J. (2006). Testosterone administration reduces empathetic behavior: a facial mimicry study.Psychoneuroendocrinology, 31(7), 859-866.

Goetz, S. M., Tang, L., Thomason, M. E., Diamond, M. P., Hariri, A. R., & Carré, J. M. (2014). Testosterone rapidly increases neural reactivity to threat in healthy men: a novel two-step pharmacological challenge paradigm. Biological psychiatry, 76(4), 324-331.

Radke, S., Volman, I., Mehta, P., van Son, V., Enter, D., Sanfey, A., ... & Roelofs, K. (2015). Testosterone biases the amygdala toward social threat approach. Science Advances, 1(5), e1400074.
Eisenegger, C., Naef, M., Snozzi, R., Heinrichs, M., & Fehr, E. (2010). Prejudice and truth about the effect of testosterone on human bargaining behaviour. Nature, 463(7279), 356-359.

Bos, P. A., Terburg, D., & van Honk, J. (2010). Testosterone decreases trust in socially naive humans. Proceedings of the National Academy of Sciences,107(22), 9991-9995.
Van Anders, S. M., Goldey, K. L., & Kuo, P. X. (2011). The steroid/peptide theory of social bonds: integrating testosterone and peptide responses for classifying social behavioral contexts. Psychoneuroendocrinology, 36(9), 1265-1275.

Crespi, B. J. (2015). Oxytocin, testosterone, and human social cognition.Biological Reviews.

Bethlehem, R. A., Baron-Cohen, S., van Honk, J., Auyeung, B., & Bos, P. A. (2014). The oxytocin paradox. Frontiers in behavioral neuroscience, 8.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 50 %
הרצאה35 %
השתתפות 15 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה