לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: ביולוגיה של התנהגות חברתית - 51632
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-10-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): ד"ר שלמה ישראל

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: salomon.israel@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי תיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר שלמה ישראל

תאור כללי של הקורס:
המעבדה לביולוגיה של התנהגות חברתית אנושית בוחנת את המערכות הביולוגיות (גנים, הורמונים, וכו') העומדים בבסיסם של היבטים הקשורים להתנהגות חברתית כגון: אמון, שיתוף פעולה, ותחרות.
קורס זה מעניק לסטודנטים הזדמנות לקחת חלק ולרכוש ניסיון בשדה המחקרי.
תלמידים יקראו מאמרי מחקר רלוונטים, ישתתפו בישיבות מעבדה, יעזרו בגיוס והרצת ניסויים, יפתחו שאלת מחקר הקשורה לפרויקט במעבדה ויקבלו את האפשרות להריץ מחקר משלהם ולכתוב עליו במסגרת העבודה הסמנריונית.

מטרות הקורס:
התנסות פעילה במחקר בתחום זה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לתכנן ולבצע פרויקט מחקר.
לבצע ניתוחים סטטיסטיים של תוצאות ניסוי, ולסכם את הממצאים בדו"ח מחקר קצר.

דרישות נוכחות (%):
100%

שיטת ההוראה בקורס: ניסיון במעבדה, ישיבות מעבדה, דיונים במאמרים

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
כל תלמיד יעבוד על פרויקטים אישיים במעבדה, בנוסף להשתתפות בישיבות מעבדה, וכו '

חומר חובה לקריאה:
משתנה בהתאם לנושא המחקר בו י/תעסוק הסטודנט/ית

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 100 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה