לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכולוגיה אבנורמלית - 51626
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 16-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופסור אוריה תשבי

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: orya.tishby@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום ראשון 1:00-2:00

מורי הקורס:
פרופ אוריה תשבי

תאור כללי של הקורס:
קורס זה מציג מושגי יסוד בפסיכולוגיה אבנורמלית, סוקר פנמנולוגיה של הפרעות נפשיות שונות, ממצאי מחקר, וגישות טיפוליות שנמצאו יעילות.

מטרות הקורס:
1. להציג את הקבוצות העיקריות המאפיינות התנהגות אבנורמלית
2. להציג גישות תיאורטיות שונות להפתחות פסיכופתולוגיה והטטיפול הנגזר מהן.
3. להציג ממצאי מחקר לגבי יעלותם של טיפולים שונים .
4. להציג את ההקשר הבין תרבותי של התנהגות אבנורמלית .

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1. לזהות ולאפיין את הקבוצות העיקריות של ההפרעות השונות – לפי סווג DSM5
2. לקשר בין הפרעות שונות לבין שיטות הטיפול היעילות.
3. לנתח התנהגות אבנורמתית בהקשר בין תרבותי.

דרישות נוכחות (%):
80%

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות, הרצאות אורח של מתמודדים עם הפרעות שונות, קטעי סרטים, המדגימים פסיכופתולוגיה, דיון בסיפורי טיפול.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
בוא לפסיכולוגיה אבנורמלית: הגדרות, מחקר, מודלים תיאורטיים שונים.
2.אבחנה וסווג של הפרעות פסיכיאטריות: ה DSM וה - ICD
3. הפרעות חרדה ו OCD
4. הפרעת דחק פוסט טראומתית
5. דיכאון, הפרעה בי פולאירת, אובדנות.
6. הפרעות אישיות
7. פסיכוזות
8. פגיעות מיניות בילדות
9.סמים ואלכוהול
10. הפרעות אכילה
11. הפרעות קשב וריכוז

חומר חובה לקריאה:
Butcher, J.N., Hooley, J.M. & Mineka, S., & (2016). Abnormal Psychology: 18th edition.

יובל, יורם (2001). סערת נפש. תל אביב, קשת הוצאה לאור (סיפורים סרוקים).

חומר לקריאה נוספת:
יעלה באתר הקורס

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 80 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 20 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
ניתן לבחור 2 מתוך 3 תרגילים שיועלו לאתר בתחילת הקורס
בנוסף - בחינה מסכמת
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה