לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

התפתחות ערכים - 51607
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 13-02-2017
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): פרופ אריאל כנפו-נעם

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: Ariel.Knafo@huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: בקביעה מראש

מורי הקורס:
פרופ אריאל כנפו-נעם

תאור כללי של הקורס:
הקורס דן בהתפתחותם של ערכים. מהם ערכים? מה חשיבותם? מנין באים ערכים אלה? האם הם משתנים במהלך החיים? למשל, נדון בטענה שהמשפחה היא מאבני היסוד של החינוך לערכים. מה גורם לדמיון בין ערכי הורים וילדיהם? אילו תנאים (סגנונות הורות, אישיות הילד, הרכב המשפחה והסביבה התרבותית) ישפיעו על מידת "הצלחת" ההורים בהעברת ערכיהם לילדיהם? ואולי צריך לשים את הדגש על השפעות גנטיות על ערכים? דרישות הקורס כוללות השתתפות פעילה, המבוססת על קריאת החומר המכין לשיעור. הגשת תרגיל, ובסיום הקורס עבודה מסכמת, בצורה של סקירה אינטגרטיבית של נושא מנושאי הקורס או פיתוח של כלי חדש לבדיקת ערכים בגיל צעיר.

מטרות הקורס:
הבנה מעמיקה של תחום הערכים בהקשר ההתפתחותי. הבנה של האתגרים של מדידת ערכים בגיל הילדות והחשיבות של פרספקטיבה התפתחותית להבנת התפתחות ערכית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הסטודנטים יהיו מסוגלים להבין היטב את תיאוריית הערכים, להבין מה המשמעות של מדידת ערכים אצל ילדים ואצל מבוגרים, ולפתח שאלה מחקרית משמעותית בנושא של התפתחות ערכים.

דרישות נוכחות (%):
90

שיטת ההוראה בקורס: שיעור ודיון

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מהם ערכים?
מהי התפתחות, ואילו שאלות נשאל על ערכים?
התפתחות מוסרית והתפתחות ערכים
איך ניתן למדוד ערכים אצל ילדים?
פרספקטיבות אבולוציוניות ותרבותיות
שינוי ויציבות בערכים
אירועי חיים וערכים
העברת ערכים במשפחה?
הורות וערכים במשפחה
דמיון ערכי והשתייכות קבוצתית
התרומה הגנטית לערכים
ערכים לאורך כל החיים
ערכים והתנהגות

חומר חובה לקריאה:
1. Bardi, A., & Goodwin, R. (2011). The dual route to value change: Individual processes and cultural moderators. Journal of cross-cultural psychology,42(2), 271-287.
2. Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2003). Values and behavior: Strength and structure of relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 1207-1220.
3. Bardi, A., Buchanan, K. E., Goodwin, R., Slabu, L., & Robinson, M. (2014). Value stability and change during self-chosen life transitions: Self-selection versus socialization effects. Journal of Personality and Social Psychology, 106(1), 131.
4. Benish‐Weisman, M., & McDonald, K. L. (2015). Private Self‐consciousness and Gender Moderate How Adolescents' Values Relate to Aggression. Social Development, 24(4), 766-781.
5. Button, T. M., Stallings, M. C., Rhee, S. H., Corley, R. P., & Hewitt, J. K. (2011). The etiology of stability and change in religious values and religious attendance. Behavior genetics, 41(2), 201-210.
6. Cieciuch, J., Davidov, E., & Algesheimer, R. (2015). The Stability and Change of Value Structure and Priorities in Childhood: A Longitudinal Study. Social Development.
7. Dahl, A., Campos, J. J., & Witherington, D. C. (2011). Emotional action and communication in early moral development. Emotion Review, 3(2), 147-157.
8. Daniel, E., Fortuna, K., Thrun, K. S., Cioban, S., & Knafo, A. (2013). Brief report: Early adolescents' value development at war time. Journal of Adolescence, 36, 651–655.
9. Daniel, E., Schiefer, D., & Knafo, A. (2012). One and not the same: The consistency of values across contexts among majority and minority members in Israel and Germany. Journal of Cross-Cultural Psychology.
10. Döring, A.K., Blauensteiner, A., Aryus, K., Drögekamp, L., & Bilsky, W. (2010). Assessing values at an early age: the picture-based value survey for children. Journal of Personality Assessment, 92, 439-448.
11. Döring, A. K., Daniel, E., & Knafo-Noam, A. (2016). The development of values. Social Development.
12. Gouveia, V. V., Vione, K. C., Milfont, T. L., & Fischer, R. (2015). Patterns of Value Change During the Life Span Some Evidence From a Functional Approach to Values. Personality and Social Psychology Bulletin.
13. Grusec, J. E., Goodnow, J. J., & Kuczynski, L. (2000). New directions in analyses of parenting contributions to children’s acquisition of values. Child Development, 71, 205-211.
14. Haidt, J. (2007). The new synthesis in moral psychology. Science, 316(5827), 998-1002.
15. Harris, J. R. (1995). Where is the child's environment? A group socialization theory of development, Psychological Review, 102, 458–489.
16. Hopkins, B. (2005). What is ontogenetic development?. In: The Cambridge encyclopedia of child development. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 18-24.
17. Johnson, Monica Kirkpatrick and Maria Monserud. 2012. “Work Value Development from Adolescence to Adulthood.” Advances in Life Course Research 17:45-58.
18. Johnson, Monica Kirkpatrick, Rayna Sage, and Jeylan T. Mortimer. 2012. “Work Values, Early Career Difficulties, and the U.S. Economic Recession.” Social Psychology Quarterly, 75:242-267.
19. Kandler, C., Gottschling, J., & Spinath, F. M. (2015). Genetic and Environmental Parent–Child Transmission of Value Orientations: An Extended Twin Family Study. Child development.
20. Knafo, A., & Schwartz, S. H. (2009). Accounting for parent-child value congruence: Theoretical considerations and empirical evidence. In: U. Schönpflug (Ed.), Cultural transmission: Developmental, psychological, social, and methodological perspectives (pp. 240-268), Cambridge University Press.
21. Knafo, A., & Schwartz, S. H. (2012). Relational identification with parents, parenting, and parent-child value similarity among adolescents. Family Science.
22. Knafo, A., Daniel, E., Gabay, S., Zilber, R. & Shir, R. (2012) Religion and the intergenerational continuity of values. In: G. Trommsdorff & X. Chen (Eds.). Values, Religion, and Culture in Adolescent Development, Cambridge University Press.
23. Kochanska, G. (2002). Committed compliance, moral self, and internalization: a mediational model. Developmental psychology, 38(3), 339.
24. Kohlberg, L., & Hersh, R. H. (1977). Moral development: A review of the theory. Theory into practice, 16(2), 53-59.
25. Kohn, M. L., Slomczynski, K. M., & Schoenbach, C. (1986). Social stratification and the transmission of values in the family: A cross-national assessment. Sociological Forum, 1, 73 102.
26. Maio, G. R., Pakizeh, A., Cheung, W., & Rees, K. J. (2009). Changing, priming, and acting on values: Effects via motivational relations in a circular model. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 699-715.
27. McAdams, D. P. (2013). The positive psychology of adult generativity: Caring for the next generation and constructing a redemptive life. In Positive Psychology (pp. 191-205). Springer New York.
28. Padilla‐Walker, L. M., & Thompson, R. A. (2005). Combating conflicting messages of values: A closer look at parental strategies. Social Development, 14(2), 305-323.
29. Pálmadóttir H., & Johansson, E. M. (2015) Young children’s communication and expression of values during play sessions in preschool, Early Years, 35:3, 289-302, DOI: 10.1080/09575146.2015.1048429
30. Robinson, O. C. (2013). Values and adult age: findings from two cohorts of the European Social Survey. European Journal of Ageing, 10(1), 11-23.
31. Roest, A., Dubas, J. S., Gerris, J. R., & Engels, R. C. (2009). Value similarities among fathers, mothers, and adolescents and the role of a cultural stereotype: Different measurement strategies reconsidered. Journal of research on adolescence, 19(4), 812-833.
32. Rohan, M. J. (2000). A rose by any name? The values construct. Personality and social psychology review, 4(3), 255-277.
33. Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116
34. Schwartz, S. H. (2014). Rethinking the concept and measurement of societal culture in light of empirical findings. Journal of cross-cultural Psychology, 45(1), 5-13. [Also with response to commentaries, pp. 42-46.]
35. Taris, T. W. (2000). Quality of mother-child interaction and the intergenerational transmission of sexual values: A panel study. The Journal of Genetic Psychology, 161, 169-181.
36. Thompson, R. A. (2015). The development of virtue: A perspective from developmental psychology. In N. Snow (Ed.). Cultivating virtue: Perspectives from philosophy, theology, and psychology, 279-306.
37. Uzefovsky, F., Döring, A.K. & Knafo-Noam, A. (2015). Values in middle childhood: Social and genetic contributions. Social Development.
38. Vecchione, M., Döring, A. K., Alessandri, G., Marsicano, G., & Bardi, A. (2015). Reciprocal Relations across Time between Basic Values and Value‐expressive Behaviors: A Longitudinal Study among Children. Social Development.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 65 %
הגשת תרגילים 15 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
חילקתי את הקריאה ברוב השבועות לשלוש קבוצות. לקראת כל שיעור תתבקשו לקרוא רק מאמר אחד (וכמובן, המאמרים האחרים הם בגדר המלצה). בנוסף, יהיו מספר מאמרי יסוד, שאותם יש לקרוא עד סוף הסמסטר
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה