לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

הכרת המעשה הטיפולי מבוא לפסיכותרפיה - 51605
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 09-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): אבנר הכהן

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: avner.psy@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי קביעה

מורי הקורס:
מר אבנר הכהן

תאור כללי של הקורס:
סקירה כרונולוגית ומהותנית של התפתחות הפסיכותרפיה מאז פרויד ועד ימינו.

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא להציע לתלמידי התואר הראשון, שנים ב' וְ ג' מפגש תיאורטי ראשוני עם המודלים המרכזיים בפסיכותרפיה.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

הכוונה להקנות אוריינטציה ראשונית ומעין מפה בסיסית בסבך השפה הטיפולית ובמגוון העשיר של הגישות הטיפוליות שהתפתחו במאה השנים שעברו מאז הולדת הפסיכואנליזה.

דרישות נוכחות (%):
100

שיטת ההוראה בקורס: הוראה פרונטלית תוך שימוש בדוגמאות קליניות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
פרקי הקורס:
א. פסיכותרפיה כמודל של משמעות ושינוי;
בין דוֹגמה לספקנות, בין אונטולוגיה לאפיסטמולוגיה, בין פנים לחוץ, בין "עשייה" להוויה"; בין קשר לטיפול; בין תהליך לתוצאה.
ב. מודלים היסטוריים ותודעתיים בהתייחסות להפרעות נפשיות;
המודל הדמונולוגי, מודל החסות, המודל הרפואי ואנטי-פסיכיאטריה.
ג. ראשית הבניין הדינאמי, קומת המסד;
פרויד - מודל שיקום הזיכרון ומודל הקונפליקט. גילוי הלא-מודע תחת הנחות פוזיטיביסטיות ותפיסת המטופל כאובייקט.
ד. קומה שנייה ומחלוקת ראשונה: בין פסיכולוגיית האגו ובין מהפכת יחסי-האובייקט;
מפסיכולוגיה של אדם-פוגש-עולם לפסיכולוגיה של אדם-פוגש-אדם.
קריאת חובה:
ה. בונים בניין חדש: C.B.T - טיפול התנהגותי וקוגניטיבי;
הנחות יסוד ושיטה חדשות תחת מטרה דומה.
ו. הקומה השלישית: תפיסות אינטגרטיביות;
גילוי העולם השלישי (מרחב-פוטנציאלי) וביסוס מרכזיותו של הקשר הטיפולי.
ז. הקומה הרביעית: מן האמת האובייקטיבית אל האמת הסובייקטיבית;
פסיכולוגית העצמי. מעבר מן "ההבנה" אל "העזרה".
ח. הקומה החמישית: סובייקט פוגש סובייקט;
פסיכולוגיה התיחסותית ואינטר-סובייקטיבית. גישה ביקורתית ולידתה של שיטה חדשה.

חומר חובה לקריאה:
ב. מודלים היסטוריים ותודעתיים בהתייחסות להפרעות נפשיות;
ירון חמוטל, "השEמן שעל גלגלי ההיסטוריה הפסיכיאטרית, לאינג, סאס ופוקו". חלק א':
http://www.blabla4u.com/sites/blabla4u/ShowMessage-eng.asp?LangCode&eq;Heb&ID&eq;2525228
(מופיע במודול).
ג. ראשית הבניין הדינאמי, קומת המסד;
1. פרויד ז. ויוזף ברויאר, (1893), הפרק: "קתרינה". מתוך: מחקרים בהיסטריה, תרגום מגרמנית: מרים קראוס. עורך: דרור גרין. "ספרים הוצאה לאור". קטעים מהספר:
(מופיע במודול).
2. סטראצ'י ג'יימס, טבעה של הפעולה הטיפולית בפסיכואנליזה , תורגם על ידי עמי ברונסקי:
http://www.amibronsky.com/ArticleInner.aspx?iCatId&eq;26&iPageId&eq;13
(מופיע במודול).
ד. קומה שנייה ומחלוקת ראשונה: בין פסיכולוגיית האגו ובין מהפכת יחסי-האובייקט;
1. מיטשל ובלאק, פרויד ומעבר לו . פרק 2, ע"מ 72-101. תולעת ספרים. 2006.
Mitchell &Black, Freud and Beyond. BasicBooks. 1995.
2. גדי טאוב, טעותו של פרויד. (מופיע במודול).
ה. עוברים לבניין חדש: C.B.T - טיפול התנהגותי וקוגניטיבי;
מרום צופי - היש עוד מקום לפסיכואנליזה בישראל? מאמר על טיפול התנהגותי-קוגניטיבי. (מופיע במודול).
ו. הקומה השלישית: תפיסות אינטגרטיביות;
ויניקוט, ד.ו., משחק ומציאות. עם-עובד. 1995. הקדמה מאת רענן קולקה. ע"מ 9-30. (לא קיים כמובן, במקור). (מופיע במודול).
ז. הקומה הרביעית: מן האמת האובייקטיבית אל האמת הסובייקטיבית;
אוסטרויל, ז., פתרונות פתוחים. שוקן. 1995. פרקים 2,3, (מופיע במודול).
ח. הקומה החמישית: סובייקט פוגש סובייקט;
1. מיטשל ובלאק, פרויד ומעבר לו. פרקים 8,9, תולעת ספרים. 2006.
2. עמנואל ברמן, הדדיות ואינטרסובייקטיביות בתהליך הטיפולי: השורשים ההיסטוריים של הפסיכואנליזה ההתיחסותית. "שיחות", 1997, 11, 182-172.

חומר לקריאה נוספת:
אין

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
מומלץ למעוניינים בקורס זה להשתלב בקורס 51510 או לחילופין להתנדב במסגרות טיפוליות באופן עצמאי. עבודת הסיום תוגש עם תום הסמסטר.
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה