לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

עבודה מעשית מחקרית: פסיכופתולוגיה התפתחותית - התפתחות מהלידה ועד הכניסה לכיתה א' - 51555
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 11-07-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: שנתי

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): נורית ירמיה

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: NYirmiya@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: לפי קביעה

מורי הקורס:
פרופ נורית ירמיה

תאור כללי של הקורס:
קורס זה מיועד לתת לתלמידים המעוניינים בכך הזדמנות להתנסות בעבודת הפסיכולוג בהיבט המחקרי. התלמידים יעבדו באחת המעבדות או במסגרת אחד המחקרים המתבצעים במחלקה לפחות 4 שעות בשבוע. הם ישתלבו בעבודה השוטפת במעבדה (למשל הרצת ניסויים, השתתפות בתכנון מחקר, ניתוח התוצאות), ויקבלו הדרכה מהמורים העוסקים בכך. התנסות זו פתוחה לתלמידי שנים ב' וג'. לקראת הליך הרישום לקורסים נשלחות בדוא"ל הודעות לתלמידים על נהלי ההרשמה, הנושאים השונים בהם ניתן לעשות עבודה מעשית באותה שנה, וכן שעות המפגשים (בשבוע הראשון של הסמסטר) עם המרצים לצורך היכרות עם תחומי המחקר.לאחר סבב המפגשים עם המרצים, התלמידים יכולים לפנות בבקשה להירשם למעבדות שמעניינות אותם. כל מעבדה ממיינת את התלמידים הפונים ומודיעה בתחילת השבוע השני (בדוא"ל) לאלו שהתקבלו. התלמידים שהתקבלו למספר מעבדות רשאים לבחור ביניהן. לרוב משתתפים במעשית מחקרית בין 2 ל-6 תלמידים, לעיתים אף יותר, בהתאם לצרכים ולאופי המעבדה. הציון בקורס נקבע על סמך הדרכה ועבודה. השתתפות בעבודה מעשית מחייבת גם כתיבת עבודה סמינריונית במסגרת זו. הציון על העבודה הסמינריונית יינתן בנפרד מהציון על הקורס.

מטרות הקורס:
היכרות מעמיקה עם מחקר פסיכולוגי על כל שלביו, ניסוח השערות, הרצת ניסויים, קידוד, עבודה עם נתונים, ניתוח נתונים וכתיבה של מאמר ודו"ח מדעיים ברמה בסיסית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין ולערוך מחקר עצמאי בסדר גודל מתאים לתלמידי ב.א.
עבודה סמנריונית

דרישות נוכחות (%):
בגלל אופיים המעשי של קורסי "עבודה מעשית מחקרית" נדרשת בהם נוכחות סדירה. התלמידים אמורים להיות זמינים במרוצת כל שנת הלימודים לעבודה מחקרית, וכן להיות נוכחים בפועל בפגישות שבועיות לפי דרישות המורה. בפרט, יש לציין שקורס מסוג זה אינו מתאים לתלמידים הצפויים להיעדר תקופות ממושכות מכל סיבה שהיא. בכל מקרה, תלמידים הצפויים להיעדר לתקופה ממושכת אמורים ליידע את מורה הקורס מראש, לפני קבלתם לקורס

שיטת ההוראה בקורס: עבודה מעשית במעבדה
נוכחות בכל ישיבות הצוות
הדרכה שוטפת על עבודתם
כתיבת עבודה סמנריונית

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הקשר שבן פגות וליקויים חברתיים תקשורתיים על רצף האוטיזם. עבודה מעשית מחקרית זו תפגיש את התלמידים עם התפתחות של ילדים שנולדו בזמן וילדים שנולדו כפגים החל מהלידה ועד לגיל שש שנים. במסגרת העבודה המעשית, הסטודנטים ישתתפו בכל הקשור לקידוד וניתוח מטלות של קשר הורה - ילד, יכולות קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות וכן וטמפרמנט מתוך סרטי הוידאו של הילדים והוריהם.

חומר חובה לקריאה:
חמר קריאה מותאם לאורך הסמסטר לכל הקבוצה ומותאם אישית לכל תלמידה ותלמיד בהתאם לעבודה הסמנריונית

חומר לקריאה נוספת:
מותאם אישית

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 50 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 50 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
חייבת להיות משבצת זמן פנויה בימי ראשון מהצהרים והלאה לפגישות
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה