לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

פסיכואנליזה פרוידיאנית - 51543
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 19-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): גבי שפלר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: refael.yonatan@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: לפני ואחרי זמן השיעור, בתיאום מראש

מורי הקורס:
ד"ר יהויקים שטיין

תאור כללי של הקורס:
ההרצאות יעסקו ביסודות התיאוריה והקליניקה הפסיכואנליטית הפרוידיאנית:
פסיכואנליזה על רקע ההיסטוריה של התרבות - קו התפר בין המאה התשע עשרה למאה העשרים. הלא-מודע לפני פרויד. הלא-מודע הפרוידיאני. פרויד - האיש ופעלו. תחילתה של הקליניקה הפסיכואנליטית - המעבר מהיפנוזה לפסיכואנליזה. פסיכולוגיית המעמקים - התהליכים הראשוניים, יצירתיות מדעית ואומנותית, פסיכופתולוגיה של חיי היום-יום. הפסיכולוגיה של האגו - המודל הסטרוקטורלי. פסיכופתולוגיה של האני העליון - אבל פתולוגי ודיכאון. מבנה הנוירוזה. תמונות קליניות נוירוטיות. הגנות פסיכולוגיות. הטכניקה הפסיכואנליטית - אסוציאציות חופשיות, רגרסיה, העברה והעברה-נגדית. ביקורת התרבות - הפסיכולוגיה של ההמון. התנגדויות לפסיכואנליזה - אחריות אישית, ויכוח עם ז'אן פול סרטר.

מטרות הקורס:
1-הכרות עם מושגי היסוד של הפסיכואנליזה של פרויד.

2-ליבון ודיון ברקע ההיסטורי להתפתחותה ולהשפעות תרבותיות שונות על מהלכה.

3-הצגת הפסיכואנליזה הפרוידיאנית כתנועה בעלת מאפיינים תרבותיים עצמאיים שאינם מצטמצמים לפרקטיקה טיפולית בלבד.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

1-לקרוא בצורה ביקורתית מאמרים של פרויד.

2-יכולת ליישום של כלים פסיכואנליטיים בניתוח טקטסטים אחרים בפסיכולוגיה.

דרישות נוכחות (%):
85

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות.

כתיבת שלושה תרגילים עם קבלת משוב.

דיון בקבוצות תרגיל קטנות - רשות.

הגשת עבודה מסכמת.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
הרצאה ראשונה: פסיכואנליזה ורוח הזמן.

הרצאה שנייה: הלא-מודע לפני פרויד. הלא-מודע של פרויד.


הרצאה שלישית: פרויד האיש, הרופא, המדען ומבקר התרבות. המעבר מהיפנוזה לפסיכואנליזה.


הרצאה רביעית: תורת היצרים - המודלים הראשונים של האישיות. שלבי התפתחות פסיכוסקסואליים.

הרצאה חמישית: פסיכולוגיית המעמקים: תהליכים ראשוניים, פשר החלומות.

הרצאה ששית: פשר החלום, פסיכופתולוגיה של חיי היום-יום.

הרצאה שביעית: פסיכולוגיה של האגו - המודל הסטרוקטורלי. פסיכופתולוגיה של האני העליון.


הרצאה שמינית: חרדה. תורת הנירוזה הכללית.


הרצאה תשיעית: מנגנוני הגנה פסיכולוגיים.


הרצאה עשירית: מנגנוני הגנה פסיכולוגיים. תמונות נוירוטיות.


הרצאה אחת עשרה: הטכניקה הפסיכואנליטית.


הרצאה שתים עשרה: פרויד ובקורת התרבות.


הרצאה שלוש עשרה: התנגדויות לפסיכואנליזה - סרטר נגד הפסיכואנליזה.

הרצאה ארבע עשרה: סיכום, שאלות והכנה למטלה המסכמת.

חומר חובה לקריאה:
נוי, פ. (2009). פרויד והפסיכואנליזה.
סארטר, ז. (1972 [1968]).הונאה עצמית, מתוך: סארטר מבחר כתבים [ מ. ברינקר, ד. הנגבי] ספריית הפועלים, ע"מ 68-94.
פרויד, ז. (1968 [1912]). הערות אחדות על הלא מודע , דביר, כרך רביעי, ע"מ 89-94.
פרויד, ז. (2008 [1917]). אבל ומלנכוליה, רסלינג.
פרויד, ז. (1958 [1922]). הרצאות המבוא לפסיכואנליזה, דביר.
פרויד, ז. (2009 [1922]) פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני, מתוך: ז. פרויד, מסות נבחרות , דביר, חלק ד', ע"מ 33-69.
פרויד, ז. (2002 []) הטיפול הפסיכואנליטי, עם עובד.

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 100 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
עוזר הוראה:

רפאל יונתן לאוס
refael.yonatan@mail.huji.ac.il
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה