לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

טיפול לפי גישת הפסיכולוגיה של העצמי - 51540
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 17-11-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2

תואר: מוסמך

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר ב'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): איתן בכר

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: eytan.bachar@mail.huji.ac.il

שעות קבלה של רכז הקורס: יום א' 10:00-10:45

מורי הקורס:
פרופ איתן בכר

תאור כללי של הקורס:
במהלך הקורס תסקר התפתחותה של הפסיכולוגיה של העצמי
מתוך התיאוריות הפסיכואנליטיות שקדמו לה. תלמד העמדה הטיפולית המיוחדת
של המטפל ואופן ההקשבה הייחודיים לגישה זו.

מטרות הקורס:
לצייד את התלמיד ביכולת לישם את תיאוריית הפסיכולוגיה של העצמי לניהול טיפול קליני.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

לזהות את התרומה הייחודית של הפסיכולוגיה של העצמי מעבר למודלים הפסיכואנליטיים שקדמו לו.

לאפיין את העמדה התרפויטית המיוחדת של התרפיסט המטפל בשיטת הפסיכולוגיה של העצמי.

להיות מסוגל להציע התערבות בגישת הפסיכולוגיה של העצמי.

להיות למסוגל לנתח פגישות טיפוליות מנקודת המבט של פסיכולוגית העצמי.

לנתח את ההעברה מנקודת המבט של פסיכולוגית העצמי.

דרישות נוכחות (%):
80

שיטת ההוראה בקורס: הרצאה

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
Heinz Kohut’s self psychology

Optimal Responsiveness and the Therapeutic Process

The Bipolar self

The thwarted need to grow: clinical-theoretical issues in the selfobject transferences.

Selfobject Transferences and the Process of Working Through

Narcissism and neurosis--an opportunity for integration in psychoanalytic theory and technique

The two analyses of Mr. Z

A current perspective on difficult patients (Kohut's legacy)

Empathy: A mode of analytic listening.

Defense analysis and self psychology

On Empathy (Kohut)

The richer encounter with aggression enabled by the Kohutian approach

Psychotherapy of a Lower Level Borderline Personality Disorder

Psychotherapy of a Narcissistic Personality Disorder

Burnout of therapists

חומר חובה לקריאה:
Baker, H. S., & Baker, M. N. (1987). Heinz Kohut’s self psychology: An overview. American Journal of Psychiatry, 144(1), 1-9.

Bacal, H. A. (1985). 16 Optimal Responsiveness and the Therapeutic Process. Progress in self psychology, 1, 202-227.

Kohut, H. (2009). The Bipolar self. In The restoration of the self. University of Chicago Press.

Ornstein, P. (1985). The thwarted need to grow: clinical-theoretical issues in the selfobject transferences. The transference in psychotherapy: clinical management. New York: International Universities Press. The Many Dimensions of Transference, 33, 33-50.

Ornstein, A. (1990). Selfobject Transferences and the Process of Working Through. Progress in self psychology, 6, 41-58.

Kulka, R. (1988). Narcissism and neurosis--an opportunity for integration in psychoanalytic theory and technique. The International journal of psycho-analysis, 69, 521.

Kohut, H. (1979). The two analyses of Mr. Z. International Journal of Psychoanalysis, 60(3), 3-27.

Brandchaft, B., & Stolorow, R. (1984). A current perspective on difficult patients. Kohut's legacy: Contributions to self psychology, 117-134.

Schwaber, E. (1981). Empathy: A mode of analytic listening. Psychoanalytic Inquiry, 1(3), 357-392.

Newman, K. (1980). Defense analysis and self psychology. Advances in self psychology, 263-278.

Kohut, H. (2010). On Empathy 1. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, 5(2), 122-131.

Bachar, E. (2000). The richer encounter with aggression enabled by the Kohutian approach. PSYCHOANALYSIS AND PSYCHOTHERAPY, 17(2), 171-192.

Nagel, B. (1991). Psychotherapy of a Lower Level Borderline Personality Disorder. In
Masterson, J. F., Tolpin, M., & Sifneos, P. E. (Eds). Comparing Psychoanalytic Psychotherapies: Developmental, Self, and Object Relations: Self Psychology, Short-term Dynamic. Brunner/Mazel 4-38.

Klein, R. (1991). Psychotherapy of a Narcissistic Personality Disorder. . In
Masterson, J. F., Tolpin, M., & Sifneos, P. E. (Eds). Comparing Psychoanalytic Psychotherapies: Developmental, Self, and Object Relations: Self Psychology, Short-term Dynamic. Brunner/Mazel 39-74.

Brothers, D. (2008). In the Ashes of Burnout Lost (and Found) Faith. In Toward a Psychology of Uncertainty: Trauma Centered Psychoanalysis.Analytic Press, New York 177-195.

Geist, R.A. (2012). When Connections Collapse: A Discussion of Doris Brothers’ “In the Ashes of Burnout”. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology 7(1).

חומר לקריאה נוספת:
Orange, D. M. (2010). Recognition as: Intersubjective vulnerability in the psychoanalytic dialogue. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, 5(3), 227-243.

Jessica Benjamin Ph.D. (2010): Can We Recognize Each Other? Response to Donna Orange. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, 5(3), 244-256.

Donna M. Orange Ph.D. and Psy.D. (2010): Revisiting Mutual Recognition: Responding to Ringstrom, Benjamin, and Slavin. International Journal of Psychoanalytic Self Psychology, 5(3), 293-306.

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 0 %
הרצאה0 %
השתתפות 20 %
הגשת עבודה 80 %
הגשת תרגילים 0 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה