לוגו של האוניברסיטה העברית בירושלים

סילבוס

תהליכים קוגניטיביים - 51539
English
הדפסה
 
סגור סגירה חלון
גרסת PDF
תאריך עדכון אחרון 05-09-2016
נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3

תואר: בוגר

היחידה האקדמית שאחראית על הקורס: פסיכולוגיה

סמסטר: סמסטר א'

שפת ההוראה: עברית

קמפוס: הר הצופים

מורה אחראי על הקורס (רכז): מורן סלע

דוא"ל של המורה האחראי על הקורס: morans28@gmail.com

שעות קבלה של רכז הקורס: תיאום במייל

מורי הקורס:
פרופ ענת מריל

תאור כללי של הקורס:
מרצה: ד"ר ענת מריל

מתרגל/ת: מורן סלע


על הקורס:
כיצד אנחנו מעבדים אינפורמציה: איך אנחנו חווים את העולם סביבנו, מבצעים חלוקת קשב, זוכרים, מבינים שפה, מדמיינים, או מחליטים לקחת את הקורס 'תהליכים קוגניטיביים'? בעוד שלא כל התשובות ידועות, הנסיון לענות עליהן מניב מחקר מרתק. הקורס יתאר תיאוריות, שיטות מחקר ועדויות אמפיריות לגבי תהליכים ומבנים מנטליים המאפשרים תפקוד קוגניטיבי בתחומי זיכרון, שפה, קשב, קבלת החלטות, קטגוריזציות וחשיבה רציונלית.
מומלץ ללמידה בשנה א'. לקורס אין דרישות קדם.

מבנה הקורס ומטלות:
הקורס מבוסס על סדרת הרצאות שבועיות (3 שעות אקדמיות) וקריאת חובה שוטפת בספר הקורס. קריאת חובה זו יש לבצע טרם השיעור הרלוונטי. קריאה מוקדמת תאפשר הבנה ויותר מכך האזנה ביקורתית לתוכן השיעורים ודיון עם המרצה. השיעורים לא יחזרו על תוכן הקריאה, אלא ימקדו, ידגישו ויסתכלו מזווית אחרת על המחקרים והתיאוריות המתוארים בספר. אי לכך נוכחות בשיעורים גם היא חלק מחובות הקורס.
בנוסף, על כל יחידת לימוד (למשל: זיכרון, שפה, תפיסה, קשב) יינתן תרגיל קצר. התרגילים הם ללא ציון, אך הגשתם היא חובה והיא משוקללת בציון הכללי של הקורס.
ציון הקורס יקבע לפי בחינה בסוף הקורס והגשת התרגילים (פירוט השקלול יינתן בהמשך)

מטרות הקורס:
הכרות עם תיאוריות, שיטות מחקר ועדויות אמפיריות לגבי תהליכים ומבנים מנטליים המאפשרים תפקוד קוגניטיבי בתחומי זיכרון, שפה, קשב, קבלת החלטות, קטגוריזציות וחשיבה רציונלית.

תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:

בסיומו של קורס זה לסטודנטים יהיה ידע בסיסי (ברמת הכרות) עם מושגים, תיאוריות, מודלים ועבודה אמפירית בתחומים הקלאסים של פסיכולוגיה קוגניטיבית.

דרישות נוכחות (%):

שיטת ההוראה בקורס: הרצאות פרונטליות.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
שיטות מחקר בקוגניציה;
תפיסה;
למידה בסיסית;
זיכרון;
שפה;
קטגוריזציה;
קשב;
קבלת החלטות;

חומר חובה לקריאה:
ספר הקורס:

Cognitive Psychology. (4th
ed.)
Medin, D.L., Ross, B.H. and Markman, A.B. (2005).
Orlando: Harcourt College.

קוד הספר בספריה:
BF 201 M4

חומר לקריאה נוספת:

הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
מבחן מסכם בכתב/בחינה בעל פה 95 %
הרצאה0 %
השתתפות 0 %
הגשת עבודה 0 %
הגשת תרגילים 5 %
הגשת דו"חות 0 %
פרויקט מחקר 0 %
בחנים 0 %
אחר 0 %

מידע נוסף / הערות:
 
אם הינך זקוק/ה להתאמות מיוחדות בשל לקות מתועדת כלשהי עמה את/ה מתמודד/ת, אנא פנה/י ליחידה לאבחון לקויות למידה או ליחידת הנגישות בהקדם האפשרי לקבלת מידע וייעוץ אודות זכאותך להתאמות על סמך תעוד מתאים.
למידע נוסף אנא בקר/י באתר דיקנט הסטודנטים.
הדפסה